Afrika’dan göç deniz ürünleri sayesinde mümkün oldu

Küresel ısınma ve çevre kirliliği nedeniyle her geçen gün daha da kaynakları yok edilen denizler, günümüzden on binlerce yıl önce insanlığın yok olmasını önlemiş.

Birçok ülkeden arkeologların katılımıyla yapılan bir çalışmaya göre, günümüzden 50 bin ile 60 bin yıl önce başlayan büyük bir kuraklık sonrasında modern insan türü olan Homo Sapiens Afrika’dan diğer kıtalara doğru göçe başladı. Araştırmaya göre, bu yolculuk sırasında insanların yok olmasını engelleyecek besinler yok denecek kadar azdı.

Araştırmaya göre, binlerce yıl süren bu süreçte kuraklık nedeniyle besin kaynaklarının nadiren bulunması nedeniyle ciddi bir açlık sorunu yaşanıyordu. Ancak bu sorun özellikle Kızıldeniz’e ulaşabilenler açısından aşılmıştı.

Uzmanlara göre, Kızıldeniz’e ulaşabilenler denizde buldukları yumuşakçalar veya kabuklular sayesinde hayatta kalabildi. Bugün sular altında kalan o dönemdeki kıyı bölgelerindeki resif fosilleri üzerinde yapılan çalışmalarda, deniz ürünlerinin göç yollarındaki insanların yegâne besin kaynağı olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmada, Afrika’dan Arap Yarımadası’na ve oradan diğer ülkelere yönelik binlerce insanın göçü bu sayede mümkün oldu.

Ancak günümüzde aşırı avlanma, denizlerdeki kirlilik ve küresel ısınmanın da etkisiyle yeryüzündeki denizlerin insanlık için besin kaynağı olma özelliğini yitireceği öngörülüyor.