Freiburg’da sömürüye ve faşizme karşı mücadele çağrısı

Freiburg’ta işçiler, göçmen ve emekçiler, 1 Mayıs 'ta Stühlinger Kirchplatz parkında bir araya geldi. Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasin hakim olduğu bir ülke için mücadele çağrısı yapıldı.

Almanya’nın Freiburg kentinde işçi ve emekçiler, uluslar arası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs vesilesiyle Stühlinger Kirchplatz parkında bir araya geldi.

Ağır çalışma koşullarına, baskıya ve yoksulluğa karşı insanca yaşamak için taleplerin dile geldiği 1 Mayıs’ta, yapılan açıklamalarda; “Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin, barışın ve birlikte yaşamın hakim olduğu bir dünya için mücadele edeceğiz. Dünyanın her yerinde sömürü düzenini değiştireceğiz" denildi.

Alanda yerlerini alan Kurdistanlı ve Türkiyeli emekçiler de ülkelerindeki sömürü ve baskının son bulması adına taleplerini dile getirdi. 14 Mayıs seçimlerinin Türkiye halkları ve emekçileri açısından önemi vurgulanan açıklamalarda, özgür, eşit, laik ve demokratik bir ülke için, Türkiye'de diktatörlüğe son vermek için yurt dışında yaşayan emekçilere sandığa gitme çağrısı yapıldı.

Kurdistanlılar, Kürt halkı üzerindeki baskı sömürü ve yok sayma politikalarının son bulmasını, yurt içinde ve sınır ötesinde yapılan işgal ve soykırım saldırılarının son bulması, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın üzerinde tecridin kaldırılıp özgürlüğüne bir an önce kavuşturulmasını talep etti.