Özerk Yönetim’in yıllık toplantısı bitti

Özerk Yönetim’in iki gün süren yıllık toplantısı sona erdi. Toplantı bittikten sonra yapılan açıklamada, Özerk Yönetim’in yaptığı önemli çalışmalar ve yeni yılda yapacağı projelere yer verildi.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin 2 gün süren yıllık toplantısı sona erdi. Reqa’daki Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan toplantıya Demokratik Suriye Meclisi (MSD) üyeleri, Özerk Yönetim Başkanlık Komitesi üyelerinin yanı sıra Özerk Yönetim’e bağlı komite ve büro temsilcileri de katıldı.

Özerk Yönetim’in yeni yılda yapılmasına ağırlık vereceği çalışmalar şu şekilde sıralandı:

*Özerk Yönetim örgütlenmesinin yönetmelikler çerçevesinde tamamlanması,

*Özerk Yönetim kurumlarının çalışmalarının kolaylaştırılması ve takibinin yapılması için genelgelerin çıkarılması,

*Halkların sorunlarının dinlenmesi ve çözüm üretilmesi için halk toplantılarının yapılmasına ağırlık verilmesi,

*Özsavunma Güçleri mekanizmasının güçlendirilmesi ve çalışmalarının kolaylaştırılması,

*Hata ve yanlışlıklara takılıp kalmak yerine çözüm önerilerinin öne çıkarması,

*Yönetimlerin basın kurumlarının geliştirilmesi,

*Özerk Yönetim’i dışarıda temsil eden kurumların kurumsallaşmalarını tamamlaması için çalışmalar yürütülmesi,

*Hizmet projelerinde eğitim, sağlık, ekonomi ve kültür çalışmalarına öncelik verilmesi,

*Kadınlara yönelik projeler geliştirilmesi,

*Şehitliklerdeki çalışmalara önem verilmeli ve şehit ailelerine gereken özen gösterilmeli,

*Kültür, turizm ve tarihi eserlere gereken özen gösterilmeli, tarihi eserlere yönelik saldırıların takipçisi olunmalı ve saldıranlardan hesap sorulmalı,

*İhtiyaca göre yürütmenin örgütleme planlamalarını genişletmek ve yüksek katlı binalara sınırlama getirilmesi,

*Endüstri ve zanaat merkezlerinin kurulması,

*Altyapı çalışmalarına öncelik verilmesi,

*İçme suyu sorunlarının çözülmesi,

*Kamplarda kalan göçmenlerin sorunlarının takip edilmesi, eksikliklerinin giderilmesi,

*Spor kurumlarına destek verilerek, yeni spor kurumları kurulması ve gençler için sanat merkezleri kurması,

*Elektronik sivil sicil çalışmalarının geliştirilmesi,

*Yetim ve engelli çocuklar için fırsat eşitliği yaratabilecek kurumlar açılması,

*Sağlık hizmetlerine öncelik vermek, restorasyon gerektiren hastanelerin restorelerini yapmak, teknik eksikliği bulunan hastanelerin ihtiyacını tedarik etmek ve özel hastanelerin kurulmasını sağlamak,

*Özerk Yönetim resmi internet sitesinin geliştirilmesi,

* Sosyal hizmet çalışmalarına ağırlık verilmeli ve çalışmaların geliştirilmesi için Sosyal Hizmet Bürosu'na destek sunulmalı,

* Bölgede iş imkanların yaratılması ve halkın temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yürütülmeli,

*Fırın sayısının arttırılması ve halkın ekmek ihtiyacının giderilmesi,

*Doğanın savunulması ve çevre kirliliğine karşı tedbirler alınması,

*Kurak yerlerde ağaçlandırma çalışmalarının yapılması ve çöl olmalarının engellenmesi.