HPG, Aram Sîrvan’ı saygıyla andı

HPG, 16 Aralık 2022’de Zap’a yönelik hava saldırısında şehit olan Aram Sîrvan adlı gerillayı saygıyla andı.

HPG Basın İrtibat Merkezi açıklaması şöyle:

“16 Aralık 2022 günü işgalci Türk ordusunun Zap’ın batısına yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında Aram Sîrvan yoldaşımız şehadete ulaşmıştır. Rojhilatê Kurdistan’ın Sine kentinden olan Aram yoldaşımız derin bir ulusal bilinçle katıldığı Partimiz PKK’de halkımızın özgür geleceğini görmüş ve bu temelde kendisi de fedakarca bir katılımın sahibi olmuştur. İşgalci güçlerin halkımızı fiziki ve ruhsal anlamda birbirinden kopararak Kürt soykırımını gerçekleştirme politikalarına karşı Kurdistan’ın diğer alanlarında yürütülen özgürlük mücadelesini kendi özgürlük mücadelesi olarak görmüş ve sahiplenmiştir.

Böylesine yiğit ve ulusal değerlerine bağlı bir evlat yetiştiren ve halkımızın özgürlük mücadelesine armağan eden değerli ailesine, yurtsever Sine halkına ve tüm Kurdistan halkına başsağlığı diliyoruz.

Şehadete ulaşan yoldaşlarımızın kimlik bilgileri şöyledir:

Kod Adı: Aram Sîrvan
Adı Soyadı: Mîhrîdad Rahimyan
Doğum Yeri: Sine
Anne – Baba Adı: Şehnaz – Nasir
Şehadet Tarihi ve Yeri: 16 Aralık 2022 / Zap

 

Rojhilatê Kurdistan halkımız ülkemizi bölmeyi ve halkımızı yok etmeyi amaçlayan yapay sınırları hiçbir zaman tanımamış, ülkemizin diğer alanları ile bağlarını korumayı başarmıştır. Bundan dolayı her zaman Kurdistan’ın özgürlüğünü amaçlayan ve bu temelde mücadele eden tüm parti ve örgütleri sahiplenmiş, mücadele saflarına katılarak yurtseverlik görevini layıkıyla yerine getirmiştir. Derin bir yurtseverlik bilincine sahip olan Rojhilatê Kurdistan halkımız, Partimiz PKK’yi de daha ortaya ilk çıktığı dönemlerden itibaren sahiplenmiş ve en değerli evlatlarını Parti saflarımıza katmıştır.

Aram yoldaşımız da böylesi değerli bir halkın evladı olarak direniş kenti Sine’de doğmuştur. Fakat İran rejimini baskılarından dolayı ailesi Tahran’a göç etmek zorunda kalmış ve bu nedenle Aram yoldaşımız burada büyümüştür. Fakat yüreği her zaman ülkemiz Kurdistan ile birlikte atmıştır. Ailesinin köklü kültürel yapısı nedeniyle Kürtlük özelliklerini koruyabilmiş, yurtsever bir kişilik olarak yetişmiştir. Tahran’da uzun bir süre kaldıktan sonra tekrar ana yurduna dönen Aram yoldaşımız gençlik dönemlerinden itibaren arayışlara girmiştir. Çevresinde şahit olduğu olayları ve yaşadığı çelişkileri bu arayışlarla anlamlandırmak istemiştir. Yine düşmanın halkımıza yönelik soykırım siyasetini bilince çıkarmış geçmişte yürütülen özgürlük mücadelelerini tanımaya anlamaya çalışmıştır. Yine günümüzde süren mücadeleleri de yakından takip ederek, bir Kürt genci olarak halkımıza karşı sorumluluklarını nasıl yerine getirebileceğinin arayışında olmuştur. Bu arayışları sonucunda ilk olarak 2013 yılında Paris’te Sara ( Sakine Cansız ) yoldaşımızın şehadeti ile Partimiz PKK’yi tanımıştır. Partimizi okudukça ve araştırdıkça daha fazla bağlanan Aram yoldaşımız, özellikle Önderliğimizin din ve yurtseverlik üzerine yaptığı çözümlemelerden etkilenmiştir. Yine Önderliğimizin “Bir Halkı Savunmak” isimli savunmasını okumuş ve halkımızın özgürlüğünün Önder Apo’nun ideolojisinden geçtiği kanaatine varmıştır. Bunun üzerine gençlik çalışmalarına dahil olarak üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeye başlamıştır. Yer aldığı her çalışmada istekli ve coşkulu katılımı ile öne çıkmıştır. Fakat hiçbir zaman mevcut çalışmalarla kendisini sınırlamamış, her zaman daha fazla mücadele etmenin arayışında olmuştur. Bunu da Kurdistan dağlarında gerilla saflarına katılmaktan geçtiğinin bilincindedir. Gençlik çalışmalarındayken deşifre olan ve düşman tarafından aranan Aram yoldaşımız bu durumu fırsat bilerek gerilla saflarına katılma kararı almış ve 2015 yılında yüzünü Kurdistan dağlarına dönerek gerilla saflarına katılmıştır.

Gerilla saflarına bilinçli bir şekilde katılan Aram yoldaşımız, aldığı Parti eğitimleri ile bu bilinç düzeyini daha da artırmıştır. Bu nedenle tercih ederek geldiği dağ ve gerilla yaşamına uyum sağlaması zor olmamıştır. Eğitimlere son derece istekli katılmış ve bir an önce işgalcilere karşı yürütülen sıcak savaşa dahil olmak için yoğun bir çabanı ve ısrarın sahibi olmuştur. Fakat bunun kendisini hem askeri ham de ideolojik olarak yetkinleştirmekten geçtiğinin bilincindedir. Bu temel de bir süre Şehîd Kasım Engin ve Şehîd Helmet yoldaşlarımızın yanında kalmış, bu yoldaşlarımızın tecrübelerinden, Apocu ideolojideki hakimiyetinden ve dervişane yaşamlarından faydalanmıştır. Böylesi değerli yoldaşlarla birlikte kalmanın avantajını çok iyi değerlendiren Aram yoldaşımız, bu süreçte kendisini ideolojik anlamda geliştirmiş ve öncü bir militan olmanın iddia ve kararlılığına ulaşmıştır. Yaşanan savaşta öncülük görevini başarılı bir şekilde yerine getirmek ve düşmana karşı Apocu militanlığın gereklerini yerine getirebilmek için kendisini yeni dönem gerillacılığında derinleştirmek istemiştir. Bu temelde uzmanlık eğitimlerine ağırlık vermiş, profesyonel bir gerilla olarak Avaşîn alanına geçmiştir. Avaşin alanında emekçi ve fedakar özellikleriyle öne çıkan yoldaşımız burada düşmana karşı geliştirilen birçok eyleme katılmıştır. Bu eylemlerde düşmana ağır darbelerin vurulmasında rol oynamıştır. Yoldaşlığındaki mütevazılığı ve dürüst katılımı ile tüm yoldaşlarının sevgi ve saygısını kazanmıştır. Avaşîn alanında da mevcut katılım düzeyinin Önderliğimizi esaret koşullarından kurtarmadığını ve şehitlerimizin özlemi olan özgür Kurdistan istemini gerçekleştirmeye yetmediğini belirten Aram yoldaşımız, eylemleriyle düşmana karşı birer ateş topu olan fedai yoldaşlarımızın eylemlerinden, yaşamlarından etkilenmiş ve kendisinin de ancak bu tarz bir katılımla Önderliğe ve şehit yoldaşlarına layık olabileceğine kanaat getirmiştir. Bu temelde 2019 yılında Hêzên Taybet çalışmalarına dahil olmuştur.

Hêzên Taybet’de aldığı eğitimlerle kendisini fedailik çizgisinde geliştirmek ve var olan savaş sürecine bu şekilde katılmak istemiştir. Bunun için sürekli yoğunlaşmış, yoğunlaşmalarını pratiğe geçirmek için müthiş bir emek sarfetmiştir. Özellikle işgalci Türk ordusunun Medya Savunma Alanları’na yönelik saldırılarına karşı Zap başta olmak üzere birçok alanda direniş mevzilerinde yer almıştır. Büyük bir iddia ve kararlılıkla yer aldığı bu direniş sürecinde cesareti ve düşmanın üzerine gitmedeki ısrarlı duruşuyla tüm yoldaşlarına örnek olmuştur. Bizler de yoldaşları olarak Aram yoldaşımızın şahsında düşmana karşı savaşta bir an bile tereddüt etmeden kahramanca savaşan ve şehadete ulaşan yoldaşlarımızın anısına bağlılığın gereği olarak mücadelemizi daha da büyüteceğimizin sözünü bir kez daha yineliyoruz. “