PJAK'tan deklarasyon

PJAK, Doğu Kürdistan ve İran’da yaşanan devrime ilişkin deklarasyon yayımladı.

Doğu Kürdistan ve İran’da Jina Emînî’nin katledilmesi sonrası başlayan serhildanlar devam ediyor.

Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), yaşanan gelişmelere ilişkin önerilerini bir deklarasyonla duyurdu.

'TEHLİKELER İDRAK EDİLMELİ'

PJAK’ın deklarasyonu şöyle:

“Bir ayını geride bırakan Doğu Kürdistan ve İran haklarının devrimi beraberinde maddi ve manevi değerler ortaya çıkarmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken temel konu devrim önündeki tehlikeleri idrak etmektir. İran hakları devrimden sonrasının ne olacağına net cevaplar vermelidir. Partiler, siyasi güçler ve toplum devrimin başarıya ulaşması için devrimi tıkayacak tutumlardan uzak durmalı ve bunu açık bir şekilde ifade etmeliler. Devrimin önündeki her engeli aşmak tüm hareketlerin ve güçlerin sorumluluğundadır. Bu nedenle her parti ve güç, topluma programlarını, düşüncelerini ve tutumunu açık bir şekilde açıklamalıdır. Halk da partilerin doğru tutumlarını esas alarak hareket halinde kalabilir ve tepkilerini sürdürebilir.

Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), İran’da boy veren ‘yeni devrime’ ilişkin tutumunu devrimden ve devrim için ihtiyaç olunanlardan yana ortaya koymuştur. Şimdi devrim ve devrim önündeki engellere ilişkin tartışmalar artık netleşmektedir. Bu tartışmalardan hareketle devrime ilişkin tutumumuzu, önerilerimizi ve değerlendirmelerimizi ‘birlik ve beraberlik’ çerçevesinde bir kez daha açıklama gereği duyduk. Bazı şeyleri açıklığa kavuşturmak hem Kürt halkı hem de İran hakları için devrimi sahiplenmek adına gerekli görüyoruz. Bu temelde Kürt halkı ve İran halkları için tutumumuzu bir programla açıklıyoruz:

'DEVRİM İÇERİĞE KAVUŞTURULMALI'

-Kadınlar öncülüğünde başlayan kadın devriminin bir içeriğe kavuşturulması. Kadın karşıtı tüm cinsiyetçi ve eril yöntemlerin önünün kapatılması. Kadın özgürlük düşüncesinin korunması, toplumun tüm bireylerinin yurtsever ve özgürlükçü bir çizgiyi yakalaması için tek tek bu temelde eğitilmesi.
-Irkçılık ve milliyetçilikten uzak durarak mezhepçi ve dinci anlayış aşılarak din ve mezhep fark etmeksizin mücadele edilmesi. Siyasi güçlerin söylem ve pratiklerinden uzak durulması.
-Mücadelenin, ‘merkezci’ anlayışla sürdürülmemesi, ‘öz yönetim’ esasına dayanarak mücadelenin büyütülmesi.
-Tüm bölgelerin öz yönetimi üzerine derinleşerek demokrasiye, özgür yaşama, kültüre ve geleneğe dayalı bir eğitim sistemi esas alması.
-İran rejiminin yaşama yönelik olumsuz yönelimlerine karşı mücadele etmek; ekolojiyi ve çevreyi korumak.
-Tüm ulusların, hakların, dinlerin, mezheplerin ve bileşenlerin temel haklarını savunmak için mücadele etmek. Bireysel eğitimi demokratik ulus modeline ulaşmak için ahlak ve ortak yaşam temellerine dayandırmak ve yaymak.
-Tüm dinler, mezhepler ve inançlar için özgürlüğü esas almak.
-Devrimci güçlerin sadece söylemde değil, ‘Fark gözetmeksizin birlik ve beraberlik’ düsturuyla pratikte de tüm dinler, mezhepler, inançlar, uluslar ve bileşenler için özgürlük talep etmesi.
-Kurulan halk platformları ve devrimci güçler birlik, beraberlik ve ortak koordinasyon çerçevesinde tüm hareketleri, tarafları, kurumları, dernekleri, devrimci güçleri, özgürlük talep edenleri ve direnenleri içerisine alarak teokratik ve dinci yönetime karşı özyönetimi geliştirmesi.
-Halk ayaklanması ve devriminin güçlendirilmesi ve ileriye taşınması için komite veya meclis şeklinde bir adlandırılmaya gidilmesi.

'KÜRT HALK DEVRİMİNE ÖNCÜLÜK ETMELİ'

Kürt halk direnişine ilişkin:
-Özgürlüğü amaçlayan direnişin Kürdistan’da yaşayan tüm kimlikler, kültürler, gelenekler, diller ve dinler için olması.
-Kadınların şartsız ve gerekçesiz bir şekilde ve birlik içerisinde Kürt halk devrimine öncülük etmesi.
-Radikal ve doğrudan demokrasiyi geliştirmek, Kürt ve Kürdistan halkının tüm kurum ve toplumsal platformlarının öz yönetim sistemini geliştirmesi, herhangi bir dilin veya dinin egemenliğinin reddedilmesi.
PJAK, yukarıda sıraladığı maddeler çerçevesinde her türlü bayrakçı ve sembolcü anlayışa karşı olduğunu bildirmektedir. PJAK, sadece ve sadece Kürt halkının birlik ve beraberliği için ulusal kongrenin toplanarak tüm Kürdistani güçlerin alacağı yeni bir karara dek Kürdistan Cumhuriyeti (Mahabad) Bayrağını ulusal bayrak olarak kabul etmektedir.”