Bilimin sesi: Hawar

Kürt dili mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Hawar dergisi 1932 yılından 1943 yılına kadar yayınlandı. 11 yıl boyunca 57 sayı çıkan derginin 23 sayısı Latin ve Arap alfabesi ile çıktı, diğer sayılar ise sadece Latin alfabesi ile çıktı.

Kürt yayıncılığının ekolü olarak kabul edilen Hawar dergisi Kürtçe tarihinde önemli bir role sahip. 15 Mayıs 1932 yılında Şam'da Celadet Ali Bedirxan, Kamûran Bedirxan, Qedrîcan, Osman Sebrî, Cegerxwîn ve Nûredîn Zaza öncülüğünde Kürt dili çalışmalarında yeni bir sayfa açıldı. Hawar dergisi ilk olarak Arap alfabesi ile başlasa da daha sonra radikal bir karar ile diğer sayılar Latin alfabesi ile çıkarıldı. Kürt dili mücadelesinde önemli bir yere sahip olan Hawar dergisi 1932 yılından 1943 yılına kadar yayınlandı. 11 yıl boyunca 57 sayı çıkan derginin 23 sayısı Latin ve Arap alfabesi ile çıktı, diğer sayılar ise sadece Latin alfabesi ile çıktı.

Tarihte ilk defa bir dergi sistematik bir şekilde Latin alfabesi ile basılıyor. Derginin ilk sayısı 15 Mayıs 1932 yılında, son sayısı ise 15 Ağustos 1943 yılında yayınlandı. Dergi Suriye'nin başkenti Şam'da yayınlandı. Ayda 2 defa Celadet Alî Bedirxan öncülüğünde çıkarılan Hawar edebiyat ve siyasi bir dergidir. Hawar dergisi Kürtçe yayıncılığında önemli bir yere sahiptir. Kürt diline büyük bir faydası olmuştur. Dergide ağırlıklı olarak araştırma, hikaye ve Kürtçe şiirler ve seçme edebiyat yazıları yer almaktadır.

DERGİDE KÜRTÇE, ARAPÇA VE FRANSIZCA YAZILAR YER ALDI

Celadet Ali Bedirxan, Hawar’ın ilk sayısında şunları ifade ediyor: "Hawar bilimin sesidir. Bilim ise insanın kendini tanımasıdır. Kendini tanımak kurtuluş ve güzelliğin yolunu açar. Kendini tanıyan herkes, kendisini tanıtabilir de. Hawar'ımız her şeyden önce dilimizin varlığını tanıtacak. Çünkü dil bizim temel varlık sebebimizdir. Hawar yeni doğandır ve bizim, Kürtlerin çocuğudur."

Hawar dergisi Kürtçe, Arapça ve Fransızca ağırlıklıdır. Her sayısında 3-4 sayfa Fransızca yer alırdı. Dergi 23. sayısına kadar Arap ve Latin alfabesi ile çıktı. 23. sayıdan sonra tamamen Latin alfabesi ile çıktı. Derginin ilk sayfalarında Celadet Ali Bedirxan ve Kamûran Ali Bedirxan'ın yazıları yer alıyordu. 4. sayıdan sonra yeni yazarlar da dergide yazmaya başladı. Bu yazarlar daha sonra Kürt edebiyatında önemli isimler içerisinde yer aldı. 2006 yılında Hawar’ın çıktığı tarih olan 15 Mayıs, Kürt Dili Bayramı olarak kabul edildi. Her yıl 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı olarak Kürdistanlılar tarafından kutlanıyor.