İlk Kirmanckî Bibliyografya çıktı

Kürtçenin Kirmanckî lehçesine ilişkin araştırmaları olan Kürdolog Mutlu Can’ın ilk Kirmanckî Bibliyografya kitabı Vate Yayınlarından çıktı.

1963-2017 tarihleri arasında yazılmış ve yayımlanmış metinlere dayanan bibliyografya çalışması 6330 künyeyi kapsıyor. Master çalışması olarak hazırlanan Bibliyografya Kürdolog Mehemed Malmîsanij’ın danışmanlığı ile 3 yıl içerisinde hazırlanıp tamamlandı.

KIRMANCKÎ’NİN YAZIM MİLADI

Kürt lehçeleri içerisinde yazımına en geç başlanan lehçe olan Kirmanckî’nin modern dönem yazın miladı olarak 1963 yılı (Roja Newe Gazetesi) kabul edilse de Kirmanckî edebiyatının temeli 1979’da yayına başlayan Tîrêj Dergisiyle atılmıştır. Standardizasyon ve arşivleme çalışmalarını hala sürdürmekte olan Vate Çalışma Grubu’nun 1996’da İsveç’te kurulmasıyla birlikte lehçenin yazın literatürü giderek gelişmiş, okur-yazar sayısı eskiye oranla nispeten artmıştır.

Yüz yüze bulunduğu olumsuz koşullara rağmen bugün artık Kirmanckî’nin yazılı birikime sahip olduğu söylenebilir. Tür ve sayıca artan bu birikimi günümüze ve yarına sunmayı amaç edinen bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır.

TOPLAM BİBLİYOGRAFİK KÜNYE SAYISI 6330

Birinci bölümde bibliyografya, bibliyografya çeşitleri ve Kürtler üzerine hazırlanmış bibliyografyalar üzerinde durulmaktadır.

İkinci bölümde türlerine göre tasnif edilmiş olan 332 kitabın başlık ve künyeleri, üçüncü bölümde ise yine türlerine göre tasnif edilmiş olan 5998 periyodik yayın metninin başlık ve künyeleri yer almaktadır. Çalışmadaki toplam bibliyografik künye sayısı 6330’dur.