TJA: Koruma, aklama, cezasızlığa derhal son verilsin

Özgür Kadınlar Hareketi (TJA), kadına yönelik şiddet vakalarının yüzde 1500 arttığını belirterek, koruma, aklama ve cezasızlığa derhal son verilmesini istedi.

Yazılı bir açıklama yapan TJA, “Türkiye’de merkeziyetçi, faşist ve anti demokratik erkek egemen devlet politikalarının 18 yıldır sürdürücüsü olan AKP, bugün ortağı MHP ile birlikte topluma tekçi, milliyetçi, cinsiyetçi politikaları dayatarak çocuk istismarı, kadın katliamları, şiddet, baskı, gasp, milliyetçilik ve cinsiyetçi yaklaşımlarını giderek arttırmaktadır” dedi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK İSTİSMAR SİSTEMATİK HALE GELDİ

Açıklamada devamla şunlar yer aldı:

“Türkiye’de resmi kaynaklara göre kadına yönelik şiddet vakalarının oranı yüzde 1500 artmış, son 3 yılda ise sayısı binin üzerinde kadın katledilmiş ve yaklaşık 13 bin çocuğa yönelik de cinsel istismar olayı yaşanmıştır. Tüm bu yaşananlar Geçmişten bugüne ve özellikle de AKP iktidarları dönemi boyunca cemaat ve vakıfların çocukları kendileri için devşirilmesi gereken birer kaynak olarak görmeleri ve elbette geçmişte olduğu gibi bugün de AKP’nin MHP ile birlikte durumu görmezden gelen ve sistematik hale gelen çocukların cinsel istismarını meşru kılan yaklaşımlarıdır.

İktidarın özellikle gerek çocuklara, kadınlara karşı ve gerekse toplumun tümüne karşı işlenen suçlarda faile veya faillere karşı devreye koyduğu cezasızlık politikası giderek daha görünür hale gelmiştir. Yakın zamanda Batman ve Şırnak kentlerinde çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarına yönelik bizzat devlet tarafından geliştirilen refleks kamuoyunun da hatırlayacağı üzere bizlere Ensar, Pozantı ve İzmir’de çocukların cinsel istismarına yönelik iktidarın gizleme çabalarını hatırlatmıştır

CEZASIZLIK SONA ERENE DEK…

Bilinmesini isteriz ki iktidarların, hükümetlerin öncelikli görevi çocukların ruh ve beden bütünlüğünü sağlayacak koşulları geliştirip özellikle de cinsel istismara maruz kalmalarını engelleyerek evrensel ölçekte koruyucu ve önleyici hizmetleri kurumsallaştırmak iken bu istismarları gerçekleştiren failleri onlara yardım edenleri görmezden gelmek, bu failleri aklamak olmamalıdır. Bu durum aynı zamanda yaşanan istismarın ortağı olmakla eş değer olduğu bir gerçektir.

Koruma aklama cezasızlık politikalarına derhal son verin. Bizler toplumun umudu olan, geleceği olan çocuklarımızı gerici ve cinsiyet eşitliğini reddeden ideolojik yaklaşımlara asla teslim etmeyecek ve buna müsade etmeyeceğiz.!Kadına ve çocuklara yönelik suçlarda ortaya konan cezasızlık politikalarınıza karşı mücadelemiz gerçek adalet sağlanana dek devam edecektir!”