PAJK Meclisi: Delal Amed, PAJK çizgisinde öncüleşen komutandır

PAJK Meclisi, yaptığı meclis toplantısının sonuçlarını açıkladı.

PAJK Meclisi, yaptığı meclis toplantısının sonuçlarını yazılı bir açıklama ile paylaştı. 

PKK ile kırkıncı yılına giren özgürlük mücadelesinin en kritik ve hassas bir döneminde PAJK Meclis Toplantısı’nın Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ve şehitler çizgisine bağlılık temelinde başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

İmha, inkara dayalı milliyetçiliğin, cinsiyetçiliğin iktidarlaşmış dinciliğin faşizm olarak her yerde soykırım ve toplum kırım olarak yoğun saldırıya geçtiği 2017 mücadele dönemini fedai tarzda en ön saflarda savaşarak karşılayan, kadın militanlığının sarsılmaz iradesini temsil eden tüm devrim şehitlerinin 2017 yılı şehitleri şahsında anarak, şehitlere bağlılık özünü yinelediği ve mutlaka hesabını sorma kararı aldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Partimizin kırkıncı yıldönümünde yapılan toplantımız Apo’cu zafer ruhuyla, Önderlik tarzına, çizgisine katılmanın kararlılığıyla gündemlerini kapsamlı tartışmıştır. Toplantımız her ne kadar bir yıllık bir süreyi değerlendirmeyi kapsamına almış olsa da kırk yıllık gelişmeleri temel eksen alarak kadın devrimiyle taçlandırma hedefiyle partimizin kuruluşunu karşılama, Önderliğimize, şehitlerimize, halkımıza yaraşır öncülüğü gerçekleştirme iddiasıyla sonuçlanmıştır. Toplantımız, PAJK’ın ideolojik öncülük görevlerini bir yıllık çalışma süreci kapsamında eleştirel-özeleştirel temelde değerlendirmeye tabi tutmuş, 2018 yılının devrimci görevlerini netleştirmiş, kararlarını almıştır.

ŞEHİTLERİMİZ ÖZGÜRLÜK YEMİNİMİZDİR

Toplantımız, fedailik çizgisini tüm görev alanlarında layıkıyla temsil eden, partileşme ve komutanlaşmaya dayalı militanlığı kişiliğinde bütünleştiren, partinin tüm görevlerini yüksek bir iddia, coşku ve kararlılıkla yerine getiren, parti çizgisine katılmanın ölçüsünü belirleyen, partimizin seçkin öncü komutası olan PAJK, PKK yürütme üyesi ve HPG-YJA Star Komuta Konseyi üyesi Delal Amed yoldaşı, Devrimci Halk Savaşının PAJK çizgisinde öncüleşen Komutanı olarak belirlemiştir. Toplantının ilk gündeminden son gündemine kadar tüm değerlendirmelere Delal Amed yoldaşımızın duruşu ve katılımı damgasını vurmuştur. PAJK meclis toplantısı, Delal Amed yoldaşa atfedilerek, alınan karar ve planlamaların pratikleştirilmesi ve mutlak başarı tarzının esas alınmasını kararlaştırmıştır.

Fedai eylemle düşmanı sarsarak 2017 yılı mücadele dönemine öncülük yapan Tekoşin Fargin yoldaş, fedaileşen özgür kadın iradesi olup içinde olduğumuz yoğun savaş döneminde bu çizginin takipçisi olunacaktır.

YJA-STAR gerillası olarak Kürdistan’ın farklı alanlarında şehit düşen öncü komutanlarımız Devrim, Roza, Doza, Nujin Ankara, Zinarin Serhad, Sema, Sozda Gever, Jinda Özgür, Tekoşin Rojhılat, Gülnaz Ege ve Berçem Cilo yoldaşlarımız PAJK çizgisine dayalı Kürdistan kadın devrimini başarıya ulaştırmanın emridir.

Nalin Muş, Şevin Garzan, Helin Murad yoldaş, partileşerek Önderlikle bütünleşmenin, Kürdistan devrimini Ortadoğu kadın devrimiyle buluşturmanın inancı, Ortadoğu Kadın Öz Savunmasını kurumlaştırmanın hamlesi olacaktır. Askeri çalışmalarda jineolojiye ilgisini hiç eksik etmeyen, Helin Murad yoldaşımız en genç kadın bilimcimiz olarak bilimi asli görevlerine davet eden, her zaman araştırmacı özelliğiyle entelleküel, politik, askeri görevlerimizi bütünlüklü yürütmede savaş ve yaşam tarzımızdır.

Ozan Mizginlerin genç ardılı olan Feride yoldaş, kuzey öz yönetim direnişinin başlamasıyla kültür çalışmalarından devrim kavgasının sıcaklığına atılarak döneme öncülük yapmıştır. Feride yoldaş, kültür devrimi ve devrimci edebiyatı geliştirmenin, büyütmenin ısrarıdır.

Egemen erkekliğin DAİŞ’leşmiş faşizmine ve ihanet- işbirlikçiliğin 3 Mart’ta Şengal’deki saldırısına en ön cephede karşı duran Naze arkadaş, Ezidi halk hareketinin öncüsü ve Nujiyan yoldaş özgür basın geleneğini sürdürmenin devrimci tarzıdır. Başta Şengalli analar olmak üzere Kerkük, Duzxurmatulu kadınların, Arap, Süryani, Ermeni, Asuri ve tüm kadınların yaktığı ağıtlar bizim için her daim özgürlüğe çağrı, kadın kurtuluşunun değişmez yemini olacaktır.

Kobanê’de şehit düşen Güneyli Destina yoldaşımızın anısı her daim Kürt kadın ulusal birliğini ortak örgütlülüğe kavuşturmanın davetidir.

Reqa hamlesinde şehit düşen genç sosyalist Türkiyeli devrimci Destan-Ayşe Deniz Karacagil yoldaşımız Türkiye ve Kürdistan devriminin birleşik cephesini büyütmenin gençliğin öncülüğünde gelişeceği inancıyla sosyalist mücadele çizgimizin başarı şiarıdır.

Rojava’da savaş cephesinde şehit düşen Viyan-Ivana Hoffman yoldaşımız, emperyalizme, kapitalist sömürgeliğe, ulus-devlete, cinsiyetçi erkek egemen topluma karşı enternasyonal mücadeleyi yükseltmede kadının sınır tanımaz iradesi ve kadınların evrensel değerlerini savunmanın azmi olacaktır.

Rojava’da yaşına aldırmadan silah kuşanan analarımız, genç kadınlar, kadın özgürlük savaşçılarını zılgıtlarla karşılayan Arap kadınları, Ortadoğu Kadın Konfederasyonuna olan inancımızdır.

Devrimci Halk Savaşı stratejisini PAJK öncülüğünde öz savunmaya dayalı kültürel toplumsal devrimi kalıcılaştırma kararlığıyla yürüteceğiz. Kuzey öz yönetim direnişinin tarihsel kahramanı olan Çiyager, Nucan yoldaşlarımız gibi Sonu muhteşem kılacağız. Öz yönetim direnişlerinde hiç tereddüt etmeden yönünü Botan’a veren Nudem Maraş yoldaşımız, öz yönetim direnişini örgütleme kararlığımızdır.

İMRALI SİSTEMİNİ PARÇALAMAK, SAVAŞI SONLANDIRACAK, ÇÖZÜMÜ GETİRECEKTİR

PAJK meclis toplantımız, 9 Ekim 1998’de başlayan 15 Şubat 1999’da İmralı esaretiyle biçim kazanan uluslararası komployu Ortadoğu üzerinde yürütülen emperyalist, sömürgeci paylaşım savaşının ilk müdahalesi ve Önder Apo ile yol alan kadın özgürlük devrimine karşı yapılmış komplo olarak değerlendirmiştir. Kürdistan merkezli Ortadoğu’da yürütülen yıkım savaşıyla paralel cinsiyetçi, militarist politikalar Önderliğimizin tecridiyle eş zamanlı derinleştirilerek yürütülmektedir. Akıl sınırlarını zorlayan dini maskelemelerle kadınları bin yıl geriye götürecek denli cariyelik, kulluk, haremlik, kölelik savaş politikası olarak dayatılmaktadır.

Kadınların, halkların özgür iradesi, kimliği olan Önderliğimize yaklaşım kadınlara ve halklara yaklaşımdır. Önderliğimiz 21. yüzyıla kadın özgürlük çağı olacak şekilde tarihsel müdahalede bulunmuştur. Halkların demokratik özgür ortak yaşam projesini demokratik ulus anlayışına dayalı gelişmesini ön görerek faşizmin halklara karşı kullandığı silah olan ulus-devlet modellerininin alternatifini pratikleştirmenin zamanına giriş yapmıştır. Halkların ve kadınların kendi özgür tarihlerini yaratmanın, onun demokratik ahlaki toplumunu inşa etmenin, kendi zamanlarını yaşamanın önünü açmıştır. Yeni bir tarih ve toplum perspektifi ve tahlilleriyle toplumu aydınlatan Önderliğimiz, aynı zamanda en etkili mücadele araçlarını örgütleyerek, kadın ve halkların devrim stratejisini demokratik özerklik-demokratik Konfederalizm ve kadın özgürlük projesi olarak somutlaştırmıştır. Bu nedenle Önderliğimize en acımasız gayri ahlaki, siyasi, hukuki yönelim vardır. Sağlık durumu, güvenlik şartları bilinmemektedir. 2015 5 Nisan’ından itibaren ölüm sessizliğindeki tecrit normalleştirilmek istenmektedir. Bu tek başına AKP kararı olmayıp İmralı sistemini tesis eden İngiltere başta olmak üzere ABD ve İsrail kararıdır. İmralı gerçeği sadece Türk devletinin faşist politikasından ibaret olmayıp tüm halklara, kadınlara dayatılan faşizmdir.

Türkiye’de kara faşizm, gücünü İmralı sisteminin varlığından almaktadır. İmralı sisteminin ortadan kaldırılması AKP savaş stratejisinin çökmesini ve Erdoğan diktatörlüğünün son bulmasını böylelikle demokratik özgürlükçü yeni bir Türkiye sisteminin kurulmasını, Kürt sorununun çözümünü ve sosyal alanda devrim niteliğinde değişimler getirecektir. Bunun için İmralı sisteminin ortadan kalkmasıyla demokratik Türkiye, Özgür Kürdistan ile Ortadoğu’ya barış, istikrar gelecektir. Bu toprakların gerçek sahibi olan tüm etnik, mezhebi, dini kimliklere sahip zengin halk kültürleri özgürce yaşama kavuşacak, halkların, kadınların kendilerini demokratik yönetme dönemi başlayacaktır. AKP, tüm bu gelişmeleri önlemek için Önderliğimiz üzerindeki tecritte ve İmralı sisteminde ısrar etmektedir. Tecrit, izolasyon ve İmralı esaretinde ısrar savaş, kaos, çıkmaz ve bunalımda ısrar demektir.

AKP, İmralı sistemini sürdürdükçe, içerde savaş, dışarda savaş stratejisiyle Kürt halkına imha ve inkarı, hareketimize tasfiyeyi dayatmaktadır. Kadın hareketini kimliksizleştirme, Türkiyeli halkları iradesizleştirme, teslim almaya çalışmaktadır. Şengal, Rojava ve Güney’de tüm Kürdistani kazanımları ortadan kaldırarak, Rojhılat’ta özgür kadın ve halk iradesinin gelişmesinin önünü almaya çalışarak sonuç almak istemektedir. Bu politikayı tamamlamak için sosyal alanda fuhuş, kadın şiddetini her türlü cinsiyetçiliği iktidar imkanlarıyla geliştirmekte, teşvik etmektedir. AKP tipi aile modeli, kadın-erkek toplumsal rol modellerini şeriatçı zihniyetle harmanlayarak topluma yeni bir biçim vermeye çalışmaktadır. AKP, toplumsal ahlaki değerleri iktidarın değirmeninde eriterek cinnet geçiren bir toplum yaratmıştır. Milliyetçilikle şahlandırılmış, uyuşturucuyla felç edilmiş, sporla deşarj edilmeye çalışılan, teknoloji bağımlısı, ruhsal ve düşünsel dünyası parçalanarak sistemin modern kölesi haline getirilmiş amaçsız bir gençlik hedeflenmektedir. Ekonomik alanda işsizlik, yolsuzluk ve yoksulluğu büyütüp sürü toplumu yaratmaya çalışarak faşizmi kurumlaştırmak, kültürleştirmek istemektedir.

Erdoğan iktidarı, bu politikaları çerçevesinde yasa çıkararak ve yine insan hak ve özgürlükleri kararnamelerle sakatlayarak, Kürdistan’a OHAL uygulayarak düşünemez, düşünse konuşamaz, konuşsa linç edilecek, vicdanı harekete geçemez, eylem yapamaz ceset bir toplum yaratmaya çalışmaktadır. Türkiye toplumu İmralı tecrit sisteminin ve işkencesinin bir başka versiyonunu en ağır bir biçimde yaşamaktır.

Bunun için İmralı sistemini ortadan kaldırmak, Türkiyeli ve Kürdistanlı halkların kendi esaretine son vermesidir. Kimliğine, kişiliğine, onuruna, hür iradesine sahip çıkmasıdır. Kadınların cinsiyetçilik, milliyetçilik politikalarına karşı kadınlık değerlerini koruması, yaşamına sahip çıkmasıdır. Gençliğin kendisinden beklenen tarihsel toplumsal devrimci rolünü oynamasıdır. İmralı gerçeği ortadan kaldırılmadıkça bu kaos, savaş, ekonomik kriz, yoksulluk, kadına karşı şiddet, diktatörlük, faşizm son bulmayacaktır. Önderliğimizin fiziki özgürleştirilmesi bölgesel ve küresel çapta değişimlere etkide bulunacaktır. Savaş, yıkım, zulüm, eşitsizlik, cinsiyetçilikle yüklü çağın hızla dağılmasına ve böylelikle yepyeni bir çağın başlamasına ve toplumsal sorunların demokratik özgür eşit bir biçimde çözümüne yol açacaktır. Bu değerlendirmeler ışığında 2018 yılında kadınların ve gençlerin öncülüğünde en etkili toplumsal hareketi ve direnişi öz savunmaya dayalı Önderliğimiz etrafında her yerde sınır tanımaksızın çok yönlü örgütleme, eylemleri radikalleştirme kararlılığıyla kadınların ve halkların özgürlük yılı olacaktır.

Bu temelde tüm Kürdistan alanlarında ve yurt dışında meşru savunma politikasının, siyasi, toplumsal, diplomatik tüm çalışmaların bu eksende yürütülmesi 2018 yılı mücadele anlayışımız ve duruşumuz olacaktır.

Kuzey, Şengal, Rojava ve ardından Kerkük’e yapılan saldırı sömürgeci, talancı, tecavüzcü ve işgalcidir. Bu saldırıları gerçekleştiren ve rol oynayan halk ve kadın düşmanı güçleri kınıyoruz. Kadınların öncülüğünde Kürt halkının ulusal birlik ruhu ve duruşuyla tüm kadınlara ve Kürdistani değerlere yönelik saldırılara karşı Apo’cu hareket etrafında yekvücut olup birlik olmaya, topyekün direnişi geliştirmeye, öz savunmasını yapmaya çağırıyoruz.

Toplantımız, AKP’ye dönemsel iktidar gücü olarak yaklaşılmaması, tekçi cumhuriyetin zorba geleneğinin birikimi ve sonucu olarak görülmesini, Kürt halkı karşısında düşmanlık yaptığını bunun için rol ve misyon üstlendiğini değerlendirmiştir. AKP liderliğindeki Türk devletinin anti-Kürt ittifakını bölgesel güçlerle yeniden oluşturmaya, buna küresel güçleri kendisine ortak etmeye çalışarak Kürdistan halkı ve kadını şahsında tüm halkları ezme amacı taşıdığını tespit etmiştir. Buna karşı Devrimci Halk Savaşı stratejisine göre topyekün örgütlenme, direnişi radikalleştirme ve savunma güçlerini büyütme kararını alarak kesintisiz mücadeleyi planlamıştır.

KADIN DEVRİMİ ZAMANIDIR

Toplantımız, kadınlara yönelik ideolojik, askeri, siyasi, psikolojik, ekonomik, sosyal, kültürel saldırıları ve bu saldırılar karşısında yürütülen mücadeleyi çok yönlü değerlendirmiştir. Kadınların direnişi ve yürüttüğü öz savunma savaşı, politikaya etkin katılımı 2017 yılına damgasını vurmuştur. Kadınların gelişimi ciddi toplumsal değişime yol açmış, tarihin seyrini değiştirecek denli çözümün adresi haline gelmiştir. Saldırılara en cesurca karşı koyan, savaşan kadınlar toplumsal iradeyi, onuru temsil emiştir. Dağıtılmak istenen toplumsallık yeniden özgür, iradeli kadın etrafında şekillenmekte, mücadele azmi, direnci kazanmaktadır. Kapitalist sisteme, ulus-devlete artan tepkiler kadın başkaldırısının en özlü ifadesi olmaktadır. Özel savaş yöntemleri, taktikleriyle kadınlara saldıran egemen ulus-devletler ve kapitalist güçler, en çok güçlenen iradeli, örgütlü kadın gücünden düşüncesinden, korkmaktadır. Bunun için kadınların mücadele gücünü zayıflatmayı, tutuklayarak kadın örgütlerini dağıtmayı, kadınları öldürerek göz dağı verip geri adım attırmayı, cinsiyetçi kodları daha da güçlendirerek erkek egemen toplumu ayakta tutmayı, kadınları klasik rollere zorlayarak evcil, silik, meta aracı, toplamında erkeğin kölesi olmayı dayatmakta ve bunu özel konseptle yürütmektedir. Ataerkil çekirdek aile modelleri, erkeksilik ve kadınsılık rol modelleri yaygın medya araçlarıyla ve kültürel yıkım politikasıyla zihin bulanıklığı yaratılmaya çalışılmaktadır.

Bu yıl en ağır cinsiyetçi, milliyetçi, dinci yönelim erkek aklıyla devlet eliyle kurgulanmış, çarpık teorilerle, izahlarla topluma zihni döşeme yapılmak istenmiştir. İktidarlar, çıkarları temelinde kadını savaşta en kirli bir biçimde kullanmaktan da çekinmemiştir. Bu saldırıların üst düzeye varmasından kaynaklı kadına yönelik şiddet ve her türlü cinsiyetçilik toplumsal yıkımı hızlandıran düzeyde artış göstermiştir. Aynı zamanda her ülkede en büyük pay savaşa ayrılarak yoksulluk, işsizlik devasa düzeye varmıştır. Hak gaspı, işkence, zindanlarda ve dışarda yoğunlaşmış, Türkiye’de sivillerin katliamı yasallaştırılmıştır. Bu anlamda yaşanmakta olan üçüncü dünya savaşı sadece ulus-devlet ve emperyalistler arasında süren bir yeniden paylaşım savaşı olmayıp kadın krizini, kimliksizliğini, bunalımını derinleştiren, köleliği yeniden örgütleyen erkek aklının ve iktidarların kadına açtığı sistematik bir savaş halidir, bu anlamda ideolojik, paradigmasal bir savaştır. Devrilen iktidarların, iktidarları devirmeye yönelen kapitalist ulus-devletlerin toplumu cenderede tutmanın ilk adımı kadın hak ve özgürlüklerine yönelik devrim karşıtı tedbirleri geliştirerek önlem almaya çalışmaları bundandır. Beş bin yılın derin acısını yaşayan kadınlar, erkek paradigmasına karşı kadın paradigmasını daha etkili dayatmakta, kadın devrimini tüm ağır bedellere rağmen yürütmektedir.

Toplantıda, daha özelde gerilla kadın militanlara, öncü komuta ve yönetimine, kadın örgütlerine yöneltilmiş saldırılar değerlendirilmiştir. Kadın militanlar olarak katletme amaçlı yürütülen saldırılar devrimci öfkemizi keskinleştirmiş, kadın özgürlük mücadelesini daha fazla yükseltmenin nedenlerini büyütmüş, özgürlük çalışmalarını ve yoğunlaşmasını artırmıştır. Bu anlamda PAJK’ta ısrar özgür kadında ısrarımız olarak sürecektir. Özgür kadın kimliğine yöneltilmiş askeri, siyasi, sosyal, hukuki her türlü cinsiyetçi, milliyetçi, dinci saldırılara karşı kadınların kadın kurtuluş ideoloji temelinde kendisini daha da donanımlı kılarak öz savunma bilinci ve eylemliliğiyle cevap vermenin gerekleri tartışılarak çeşitli kararlara gidilmiştir. PAJK olarak tüm kadınları parti saflarında kadın ordusuna katılarak mücadeleye, öz savunmasını yapmaya çağırıyoruz.

Kadın ve toplum karşıtı kapitalist sistem güçlerinin cinsiyetçi politika ve projelerine karşı kadın özgürlük mücadelesinin tüm kadınlarla en geniş ortaklaşmayı sağlayarak faşizme, kapitalist sisteme karşı kadın devrimini dayatmayı, faşizme karşı direniş cephesini büyütmeyi karar altına almıştır. Bu temelde tüm mücadeleci kadınları faşizme karşı direniş cephesinde ortak mücadeleye çağırıyoruz.

Kadın devrimi, kördüğüm olmuş tüm toplumsal sorunların çözümü ve Ortadoğu’nun demokratikleşmesinin esasıdır. Bu tespit ekseninde tüm PAJK’lı militanlar öncülük görevlerini başarıyla yerine getirecek tarzda tarihsel rollerinin gereğini yaparak, partileşerek savaşma, özgürlük ilkelerini toplumsallaştırma, savunma stratejisini ve örgütlenmesini ideolojik amaçlar temelinde gerçekleştirmeyi esas alacaktır.

Tüm Kürdistan alanlarında ve yurt dışında yürütülen kadın konfederal sistemini örgütlemenin inşa faaliyetleri önemli bir düzeye gelmiştir, bunun kalıcı demokrasi bilinci ve kültürüne dönüşmesi, zayıf alanlarda kadınların özgürlük alanlarını hem çoğaltması hem meclisler, komünler yoluyla doğrudan iradesini açığa çıkarması bunun için çalışmalara hız vermesi kaçınılmazdır.

Örgütlü kadın, örgütlü toplumdur, özgür kadın özgür toplumdur bilinciyle her yerde örgütlenme seferberliğini başlatma kararı alınmıştır. Kadın eğitimlerine özel önem verilerek cins bilinciyle zihniyet kazanmış kadının, toplumsal dönüşümün temel dinamik gücü ve eylemi olduğu bilinerek çalışmalara öncülük yapması kararlaştırılmıştır. Sosyalist yaşamın en arzulanır toplumsal yaşam olduğu inancıyla ahlaki ve politik toplumun kadın zihniyetiyle, eliyle örüleceğinden özgürlük çalışmalarına her bir kadının özgün örgütlülük temelinde kadın kurtuluş ideolojisiyle yönelmesi, bunun için öncelikle kendisinde en büyük değişim-dönüşümü başlatarak öncülük yapması döneme katılım tarzıdır.

Her yerde erkek egemen gericiliğe karşı kadın öz iradesi ve örgütlü ortak tutumuyla aşılamayacak bir engel yoktur inancıyla cins mücadelesinin yürütülmesini, özgürlük ilkeleri temelinde erkeği dönüşüm projesinin etkili yürütülmesini karar altına almıştır.

Kadının soy değerlerini ve kırk yıllık mücadelemizin ortaya çıkardığı soylu değerleri büyütmenin ve kalıcılaştırmanın biricik yolu yüce şehitlerimizin yoldaşı olabilmeyi, Önderliğimize doğru katılmayı gerektirir. Onun parti kurumlaşmasını şahsımızda ve kolektif olarak doğru temsil etmeyi, bu temelde devrimci halk savaşına doğru öncülük yapmayı bunun için 24 saat Önderlikle yaşam perspekifiyle mücadeleyi kesin başarıya ulaştırma kararlılığımızı belirtiyoruz. Tüm şehit ailelerini, şehit analarını saygıyla selamlıyoruz. Savaş cephelerinde, zindanlarda direnen kadın yoldaşları, mücadeleci tüm kadınları mücadele azmiyle selamlıyor, yeni yıllarını zafer temelinde kutluyor, başarılar diliyoruz.”