KESK: Kayyumcu zihniyete oy yok!

KESK Kadın Komisyonu, seçimlere ilişkin tutumunu açıklayarak, "Kayyumcu zihniyete oy yok” mesajını verdi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Komisyonu, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlere ilişkin tutumunu sendikanın genel merkez binasında gerçekleştirdiği basın toplantısıyla duyurdu. 

KESK Kadın Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ile KESK’e bağlı sendika yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantı salonuna, “Toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü yerel yönetim anlayışını savunuyoruz” pankartı asıldı.  

‘SERT RÜZGÂRIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ'

KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, şunları söyledi: “KESK’li kadınlar olarak, ne dün ne de bugün emek, özgürlük, demokrasi, hak mücadelesinden vazgeçmedik, her ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Bunun yanında, ‘henüz” elimizden alınmamış seçme hakkımızı da emekçilere, kadınlara, halklara karşı esen sert rüzgârın seyrini değiştirmek için önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Yerel demokrasi, demokratik bir ülkenin temeli, dominosudur. Dolayısıyla, yerel seçimlerdeki tutumumuz, demokrasinin yeniden inşasından yana olacaktır."

KESK’li kadınlar olarak  tüm kadınları eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, katılımcı, toplumcu, laik, barıştan, emekten yana; ekolojik, şeffaf, yerel yönetim programları lehine oy kullanmaya çağıran Atasoy, şöyle devam etti: “31 Mart’ta sokakları, yaşam alanlarını, kamusal alanları bizlere dar etmeye, emeğimizi bedenimizi, hayatlarımızı, sesimizi tahakküm altına almaya, ruh ve beden sağlığımıza, geleceğimize kast etmeye, kaygı ve korkuyu yaşamlarımıza boca etmeye çalışan erkek egemen ittifaklara güçlü bir cevap vermek için; bugünümüz ve yarınımız için; çağırıyoruz."

KİMLERE OY YOK?

KESK'in seçimlere ilişkin tutumlarını şu başlıklarla açıkladı:

"* 2014 yerel seçimlerinde kadınların temsil oranı yüzde 10 dahi olamamıştır. Bu yıl da durum pek farklı değildir. Bu vahameti dert etmeyenlere, kadınları, siyasette yalnızca vitrin olarak görenlere OY YOK!

* OYUMUZ, kadınların siyasette, yerel yönetim karar mekanizmalarının her alanında eşit temsilini ve katılımını güvence altına alacak olanlara...

* Kadını, yaşamda yok sayanlara, kamusal alanlardan, sokaktan soyutlamak, eve hapsetmek isteyenlere OY  YOK!

* OYUMUZ, yerel politikalarda, kadınların, özgün sorunlarına, ihtiyaçlarına cevap olacaklara, geceleri daha güvenli sokağa çıkabilmemiz için tüm sokakları, tüm alanları aydınlatacak, 7/24, sık aralıklı ücretsiz ulaşım sağlayacak olanlara

* Kadın ile erkeği eşit görmeyenlere, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, ayrımcılığı derinleştirenlere OY  YOK!

* OYUMUZ, yerelde kadın birimleri, kadın ve cinsiyet eşitliği komisyonları kuracaklara, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri düzenleyecek olanlara...

* Kadınların işgücüne katılma oranı bugün ancak yüzde 30’larda iken, kadın istihdamına engel olanlara, kadınları düşük ücretli, yarı zamanlı, güvencesiz işlere mahkûm etmek isteyenlere OY  YOK!

* OYUMUZ, kadınlara tam zamanlı ve güvenceli istihdam sağlayacak, tüm meslek alanlarını kadınlara açacak olanlara...

* Kadını evle, aileyle, kocayla, çocukla tanımlayanlara, cinsiyetçi iş bölümünü pekiştirenlere, kadına evin yolunu gösterenlere OY YOK!

* OYUMUZ, her mahalleye ücretsiz, nitelikli, bilimsel, ulaşılabilir, anadilinde 24 saat hizmet veren kreşler, yaşlı ve hasta bakımevleri açacak olanlara, doğum sonrası devredilemez ebeveyn izni, kadınlar için en az 24 hafta doğum izni uygulayacak olanlara…

* Kadın düşmanlarına, kazanılmış haklarımıza göz dikenlere OY  YOK!

* OYUMUZ, mevcut hakları ileriye taşımayı esas alacak ve kadına yönelik şiddete ilişkin yaptırımları uygulayacak,  8 Mart’ı kadın emekçiler için ücretli tatil hakkını tanıyacak, bu hakkı içeren toplu iş sözleşmelerine imza atacak olanlara...

* Ne giyeceğimize, nasıl yaşayacağımıza, kaç çocuk doğuracağımıza karışanlara, bedenimiz, emeğimiz, kimliğimiz üzerinde tahakküm kurmaya çalışanlara, makbul kadın yaratmaya çalışanlara OY  YOK!

* OYUMUZ, bedenimizin, emeğimizin bizim olduğunu, yaşamlarımızın öznesi olduğumuzu kabul etmiş olanlara…

* Laiklik ilkesini ortadan kaldırmayı, kadınların kendi hayatlarının öznesi olmalarını ve karar alma mekanizmalarına katılmalarını engellemeyi, gerici politikalarla kadını eve kapatmayı, kamusal alandan dışlamayı şiar edinenlere, eşitsizliği fıtrattan görüp meşru göstermeye çalışanlara, kadını kul-köle görenlere OY  YOK!

* OYUMUZ kadının kamusal alana katıldığı, kendisini özgürce ifade ettiği, özne olduğu, laik bir düzeni tesis edecek olanlara... 

*E ğitim ve sağlığı dinselleştirenlere, çocukları erken yaşta evliliklere mecbur edenlere, çocukları eğitim alanının dışına atanlara, işçileştirip sömürenlere, sıbyan mektepleri açanlara, gerici, alternatif tıp uygulamaları adı altında sağlığımızı tehlikeye atanlara OY  YOK! 

* OYUMUZ laik, bilimsel, nitelikli, anadilinde eğitim imkanlarını çoğaltanlara, çocukların gönencini, haklarını gözetenlere, her yerde kadın ve çocuklar başta olmak üzere halkın sağlığa erişimini kolaylaştıracaklara, bilimsel ilkeler ışığında koruyucu önleyici sağlık hizmeti sunacak olanlara...

 * Cinsiyetçi bütçe yapanlara OY YOK!

* OYUMUZ, cinsiyet eşitlikçi bütçeleme ve özgün bir kadın bütçesi yapacak olanlara...

*Kadın kurumlarını, derneklerini kapatanlara, kadın siyasetçileri rehin alanlara, kayyumcu zihniyete OY  YOK!

* OYUMUZ, halk iradesini esas alanlara, kadın kurumlarını, örgütlerini destekleyecek ve kadın örgütleriyle eş güdümlü çalışacak olanlara...

* Son 17 yılda kadın cinayetlerinin yüzde 1400 artış göstermiş olmasından sorumlu olanlara, kadın cinayetlerini ve cinsel saldırıları cezasız bırakanlara, kız çocuklarının evlenmesine olur verenlere, çocuk istismarcılarını affetme cüretinde olanlara OY YOK! 

* OYUMUZ, kadına yönelik şiddete karşı, danışma, dayanışma merkezleri, sığınma evleri ile sokaklara acil arama butonları kuracak ve eril şiddete uğramış kadınlara, ücretsiz sağlık ve sosyal destek hizmeti sunacak olanlara...

* Cinsel yönelimi, cinsiyet kimliklerini, ‘hastalık’, ‘sapıklık’ olarak tanımlayanlara, LGBTİ+’leri yönelik nefret söylemlerini meşrulaştıranlara, yaşamda LGBTİ+’ları yok sayanlara OY  YOK!

* OYUMUZ, LGBTİ +’lere dönük inkâr, nefret, imha politikalarına, LGBTİ +’lerin istihdam, barınma, sağlık, ulaşım vb. sorunlarına LGBTİ+ kurumlarıyla birlikte çözüm üretecek olanlara…”