İngiltere’de şirketler erkeklere daha fazla ücret veriyor

Birleşik Krallık’ta hükümet tarafından şeffaflık adına yayınlanan bir listeye göre şirketlerin yüzde 78’i erkeklere kadınlardan daha çok ücret verdiklerini kabul etti.

İçişleri Bakanlığı, tüm sektörlerde 250’den fazla işçi çalıştıran şirketlere, ücretler arasındaki farkı bildirmeleri için Çarşamba günü gece yarısına kadar mühlet tanımıştı.

10 binden fazla şirket, Perşembe sabahı bu bilgileri hükümete ulaştırdı. Bunlardan yüzde 92’si kadın ve erkek ücretleri arasındaki farklılıkların varlığını kabul etti. Bu farkın yüzde 78’i erkekler lehine olurken, yüzde 14’ü kadınlar lehine. Şirketlerin yaklaşık yüzde 8’i de kadın ve erkeklere eşit ücret verdiklerini bildirdiler.

Başbakan Theresa May, Daily Telegraph, gazetesinde Çarşamba günü yayınlanan makalesinde cinsiyetler arasındaki ücret farkının en kısa sürede giderilmesi gereken “yakıcı bir adaletsizlik” olduğunu belirtti.

Aradaki farkı belirlemek için kadın ve erkeğin çalışma saati başına aldıkları ortalama ücret hesap edildi. Bu hesaplama, mevki veya kıdem gözetilmeden yapıldı.

Hükümet, şirketlere aynı mevkilerde bulunanların ücretleri konusunda herhangi bir dayatmada bulunmadı, zira 1970’den bu yana ayrımcılık İngiltere’de yasak.

Örneğin Ryanair şirketindeki yüksek ücretli pilot mesleğindeki eşitsizlik hesaplamada yer almadı. Ryanair, pilotların büyük çoğunluğunun erkek oluşunu gerekçe olarak sundu. Rakibi EasyJet de aynı gerekçeye sığınarak yüzde 45’lik bir farkın olduğunu bildirdi.

Bu argüman Başbakan May’ın gözünden kaçmadı. May’a göre “Ücretler arasındaki farklar daha geniş bir sorunun semptomlarıdır, diğer bir ifadeyle kadınların iş dünyasında daha az temsil edilmesinden kaynaklanıyor.”

Bankalar da eşitlik konusundaki kötü performansı ile dikkat çekiyor. RBS, Lloyds, Barclays ve HSBC başta olmak üzere iş bankaları çoğunlukla erkek ağırlıklı. Buna karşın Starbrucks ve McDonald’s gibi büyük zincirler, ücrette eşit davrandıklarını bildirdi. Ancak bu ücretin ne kadar, her iki cins açısından emeği ne kadar karşıladığı konusuna netlik kazandırılmadı.