Sendikalar 1 Mayıs’ta adaletsiz düzene karşı alanlara çağırdı

Sendikalar ve emek örgütleri, Taksim'de gerçekleştirilecek 1 Mayıs kutlamalarına dair bir açıklama yaptı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) gibi önemli sendikalar açıklamada yer aldı. Açıklamada birlik, adalet, özgürlük, barış ve kardeşlik taleplerini vurguladı. 

Beşiktaş’taki İskele Meydanı’nda sendikalar adına açıklamayı yapan DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, 1 Mayıs'ın önemine değinen sendika temsilcileri, ekmeğin her gün küçülmesine, adaletin bozulmasına ve temel hak ve özgürlüklerin gasp edilmesine karşı çıkacaklarını belirtti. 

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin işçi hakları sıralamasında dünyanın en kötü 10 ülkesi arasında olduğuna dikkat çekildi ve Taksim'in 1 Mayıs alanının demokrasinin simgelerinden biri haline geldiği vurgulandı. 

Güngör, açıklamasında işçi hakları, adalet talebi, demokrasi ve insanca yaşam mücadelesi gibi konuları ön plana çıkararak, 1 Mayıs'ın önemine vurgu yaptı ve halkı alanlara çağırdı.

Açıklamada şu çağrılar yapıldı: “"1 Mayıs’ta alanlarda olmak işimize, aşımıza, ekmeğimize, emeğimize sahip çıkmaktır. 1 Mayıs’ta alanlarda olmak hakkımıza, hukukumuza, gelirde, vergide ve ülkede adalet talebimize sahip çıkmaktır. 1 Mayıs’ta alanlarda olmak eğitim ve sağlık başta olmak üzere herkese nitelikli kamu hizmeti hakkımıza sahip çıkmaktır. 1 Mayıs’ta alanlarda olmak söz ve karar hakkımıza; sendikalı olma, örgütlenme ve grev hakkımıza; ifade özgürlüğümüze; yani demokrasiye sahip çıkmaktır. 1 Mayıs’ta alanlarda olmak İstanbul Sözleşmesine, işyerinde şiddete ve tacize karşı ILO’nun 190 sayılı sözleşmesine sahip çıkmaktır. Haydi, bu adaletsiz düzene karşı bir elimizde çocuklarımız, bir elimizde karanfillerimizle 1 Mayıs alanlarına.”