Sağlıkçılar: Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz!

Sağlık emekçileri, özlük ve ekonomik haklarını düzenleyen tasarının meclise getirilmemesini Taksim'de yaptıkları Beyaz Nöbet ile protesto etti. İktidarı uyaran sağlıkçılar, tasarının Meclis’e getirilmemesi halinde 8 Şubat’ta greve çıkacaklarını duyurdu.

Sağlık emekçileri yurt genelinde Beyaz Nöbet başlatarak sağlıkta şiddetin engellenmesini, özlük hakları ile çalışma koşullarının iyileştirilmesini istedi.

İstanbul’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde nöbet başlatan sağlıkçılar, “ Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz” diyerek iktidarı uyardı.

“ Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz” yazılı pankartın yanı sıra dövizlerin taşındığı eylemde, sık sık, “Sağlıkçıların birliği sermayeyi yenecek”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları atıldı.

Sağlık kurumlarının teker teker söz alıp sağlık piyasasında yaşanan zorluklara değindiği eylemde, ortak açıklama İstanbul Tabip Odası Genel Başkanı Pınar Saip tarafından okundu.

SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMIYLA SAĞLIK ALANI ÇÖKERTİLDİ !

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte halkın sağlık hakkı kadar sağlık emekçilerinin de çalışma haklarının giderek geriletildiğine dikkat çeken Saip, sağlık alanının adeta çökertildiğini ve gelinen noktada insanların nitelikli sağlık hakkına erişemediğine işaret etti. Sağlık sisteminde yaşanan sorunların sorumlusunun çalışan sağlık emekçileri olmadığının altını çizen Saip, “Sağlık emekçileri, yetersiz istihdamın ve kışkırtılmış sağlık talebinin karşısında tükenmekte, aşırı iş yükü ile çalışmaya zorlanmaktadır. Bu yoğun emeğin karşılığında ise insanca yaşanabilecek temel ücrete erişmek yerine oyalama tasarılar, ek ödeme yalanları ile geçiştirilmektedirler. Performans ile sağlık çalışanları birbirine düşman edilmekte, nicelik niteliğe yeğlenmektedir. Sağlıkta şiddetin yaşanmadığı tek bir gün geçmemektedir. Güvenli iş yerleri ve etkili bir şiddet yasası ise gündemde bile değildir” dedi.

SAĞLIĞI ÖNCELEYEN BİR SİSTEM KURMAK MÜMKÜN!

Yoğun emek gerektiren bu çalışma düzeni ve ekonomik sorunların yanı sıra liyakatsiz atamaların, yönetici mobbinglerin, KHK’ler ve soruşturmalar ile sağlık hizmeti vermeye çalışan sağlık emekçilerinin sosyal ve siyasal sağlık hakkının ihlal edildiğini hatırlatan Saip, “Bizler artık sağlık veremez hale getirilen çalışma yaşamının sürdürülemez olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz. Biz emeği üretenler, yeni bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Genel sağlık hizmetlerinde, katkı-katılım payları, ilave ücretler ile halkın cebinden parasının çıkmadığı, ilaç krizinin yaşanmadığı, halkı özel sektöre yönlendirmeyen, yaşam alanlarına yakın hastanelerin kapatılmadığı, şehirden uzak şirket hastaneleri ile sermayeye bütçenin ayrılmadığı, koruyucu sağlığın öncelediği bir sistemi kurmak mümkün” diye konuştu.

TALEPLER         

Eşitsizlik yaratan ve tüm sağlık çalışanlarını kapsamayan tasarının geri çekilmesine ve Ocak ayında görüşüleceği söylenmesine rağmen hala görüşülmemesine itiraz ettiklerini kaydeden Saip, tasarının kapsayıcılığının arttırılarak, veteriner hekimler ile diğer tüm sağlık sınıfı çalışanlarının dahil edilerek derhal Meclis’e getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tasarının Meclis’e getirilmemesi halinde 8 Şubat günü uyarı G(Ö)REV’inde olacaklarını duyuran Saip, talepleri şöyle sıraladı:

“• Ek göstergelerin 3600’den 7200’e kadar kademeli olarak yükseltilmesi,

• Kamuya ait binalarda, kamu çalışanlarından oluşan eksiksiz bir ekiple koruyucu hekimliği önceleyen birinci basamak sağlık hizmetlerinin oluşturulması, aile hekimliği ceza yönetmeliğinin iptal edilmesi,

• Sağlıktaki personel sayısının kadrolu güvenceli istihdam ile gelişmiş ülkeler ortalamasına çıkarılması,

•Asistan hekimler başta olmak üzere uzun süreli ve angarya çalışmanın kaldırılması, fazla mesainin ücretlendirilmesi,

• Emekliliğe yansıyan yoksulluk sınırı üzerinde temel ücretin tüm sağlık emekçilerine uygulanması; üstüne eğitim durumu, hizmet yılı, mesleki risk gibi faktörler ile ücret skalasının belirlenmesi, emekli maaşlarının arttırılması,

• Sağlık hizmetlerinde katkı katılım payı, reçete ücreti vb adlarla alınan ücretlerin iptal edilmesi, koruyucu hekimliği ilk bariyeri olan hayvan sağlığı hizmetlerinde üreticilerden alınan tüm ücretlerin devlet tarafından ödenmesi,

• COVID-19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek hastalıkları yasası çıkarılması,

• Etkin bir yasa ile ‘’sağlıkta şiddet’’in önlenmesi Veteriner hekimlerin de sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmesi, işyerlerinde güvenli çalışma koşullarının sağlanması,

• Liyakatsiz atamalar, soruşturmalar, mobbing, güvenlik soruşturmaları, KHK’ler ile dayatılan antidemokratik uygulamaların derhal bitirilmesi,

• Özel sağlık kuruluşlarında ciro baskısına, taşeronlaştırmaya, güvencesiz çalışmaya son verilmesidir.”

Ortak açıklamayı yapan sağlık emekçileri:

İSTANBUL TABİP ODASI

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI

İSTANBUL ECZACI ODASI

İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI

SAĞLIK EMEKÇİLERİ SENDİKASI İSTANBUL ŞUBELERİ

GENEL SAĞLIK İŞ

DEV SAĞLIK İŞ

BİRİNCİ BASAMAK BİRLİK DAYANIŞMA SENDİKASI