Mahkemenin tövbe çağrısına tepki

ÖHD Kadın Komisyonu, çocuklara yönelik cinsel saldırıdan yargılanan Y.Y.’yi beraat edip ’tövbe etmeye’ çağıran mahkemeye tepki gösterdi.

İstanbul Anadolu Adliyesi 3 Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, avukatların duruşma salonundan çıkmasından sonra, cinsel saldırı sanığını tövbe etmeye çağırdı. ÖHD Kadın Komisyonu, “Usulsüz bir yargılama ile verilmiş beraat kararını ve failin aklanması için faaliyet gösteren heyetin hukuka aykırı tutumlarını kabul etmiyoruz. Adalet Bakanlığı ile Hakimler Savcılar Kurulu’nu göreve davet ediyoruz” dedi.

ÖHD Kadın Komisyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “22 Aralık 2022’de İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen çocuğa yönelik cinsel istismar dosyasının karar duruşmasında sanık hakkında beraat kararı verildi. Katılan vekilleri olarak duruşma salonu kapısında beklerken kapı aralığından heyet başkanının yargılama usulüne aykırı beyanlarına tarafımızca şahit olunmuştur. Heyet başkanı dava konusu saldırıya ilişkin sanığa ‘Tövbe et, bir daha yapma’ şeklinde sözler söylemiştir” denildi.

Mahkeme başkanının fail ile “konuşmasına” ilişkin tutanak tutulduğu belirtilen açıklamada, şöyle devam edildi: “Söz konusu beyanların tarafımızca duyulmasının ardından duruşma salonuna tekrar girilerek heyet başkanına ‘Tövbe et, bir daha yapma’ gibi beyanlarda bulunamayacağı, zira böyle bir yargılama usulünün olmayacağı söylenmiştir. Ayrıca suçun oluştuğuna ilişkin kanaati hasıl olmuşsa neden beraat kararı verildiği sorulmuştur. Heyet başkanının kendi beyanlarını ve tutumunu kabul etmemesi üzerine bu tutum katılan vekilleri tarafından tutanak altına alınarak heyet başkanı Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet edilmiştir.” 

İSTANBUL BAROSU’NA BAŞVURU

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi’ne de başvuru yapıldığı kaydedilen açıklamada, “Bununla birlikte İstanbul Anadolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin usulsüz yargılamalarının münferit olmayabileceği, dolayısıyla kadına ve çocuğa yönelik suçlarla ilgi yapılan yargılamalarda bir gözlemci heyet tarafından görülen davaların gözlemlenmesi ve takibi talebiyle İstanbul Barosu Başkanlığına başvuru yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

HAYATA ANAYASA İHLALİNDE BULUNDU

Anayasa’nın 138. maddesine göre hakimlerin Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm vereceği; 2. maddesine göre Türkiye’nin laik bir hukuk devleti olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar belirtildi: “Hakimlerin kendi yaşayış biçimini ve fikirlerini yargılamaya yansıtmaması, tarafsızlık ilkesini de koruması gerekmektedir. İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı, görevinin gereklerine aykırı davranarak Anayasa’yı ihlal etmiştir. Dosyada bulunan deliller doğrultusunda hakimde suçun işlendiğine dair kanaat oluşmuşsa Ceza Kanunu’na uygun bir şekilde cezalandırmaya hükmedilmesi yerine ‘günah çıkarma’ edasıyla, sanığa tövbe ettirilmesi Anayasa’ya aykırıdır.”

ERKEK YARGIYI KABUL ETMİYORUZ

Kadın avukatlar olarak erkek yargı kararlarını kabul etmediklerinin alt çizilen açıklamada, şunları vurgulandı: “Biz kadınlar, tecavüzcüleri, istismarcıları cezasız bırakarak dışardaki her kadın ve çocuğu tehlikeye atan erkek yargıyı kabul etmiyoruz. Biz kadınlar, usulsüz bir yargılama ile verilmiş beraat kararını ve failin aklanması için faaliyet gösteren heyetin hukuka aykırı tutumlarını kabul etmiyoruz. Buradan bir kez daha Adalet Bakanlığı ile Hakimler Savcılar Kurulu’nu göreve davet ediyoruz.”