'Kolberlik, Rojhilat'a dönük ayrımcılığın sonucu'

Kolberlerin avukatı Hüseyin Ahmediniyaz, kolberleri hedef alan İran İçişleri Bakanı Güvenlikten Sorumlusu Yardımcısına açık mektup yazarak, "Kolberlik, Rojhilat'a yönelik 40 yıllık ayrımcılık politikalarınızın sonucu" dedi.

Rojhilatê Kürdistan’da ekmek parası peşinde koşan ve ortalama günde bir tanesi İran rejimi tarafından sınırlardan geçerken katledilen kolberlerin dramı bitmiyor.

ÖLDÜRÜLMELERİ İÇİN FETVA VERDİ!

İran İçişleri Bakanı Güvenlikten Sorumlu Yardımcısı Hüseyin Zülfükari, iki gün önce yaptığı açıklamada, kolberler için "kaçakçılar, öldürmemiz gerekir" şeklinde ifadeler kullandı.

Kolberlerin avukatı Hüseyin Ahmediniyaz, bu açıklamalara karşı açık mektup yazdı. Ahmediniyaz, kolberlerin katledilmesine fetva veren bu açıklamanın anayasaya göre suç teşkil ettiğini belirtti.

'SUÇ VE İNSAN HAKLARINA AYKIRI'

Ahmediniyaz, "Kolberlerin öldürülmesine ilişkin yaptığınız açıklamalar, İran anayasının 3, 8, 9, 19, 22, 34, 37 ve 43. maddalerine karşı yapılmış, bu maddelere göre suç teşkil eden açıklamalardır. Bunun dışında söyledikleriniz açıkça insan haklarına aykıdır" dedi.

'ROJHİLAT'A KARŞI POLİTİKALARINIZIN SONUCU'

Ahmediniyaz, kolberliğin nasıl oluştuğuna da dikkat çekerek, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Kolberlik keşif edilmiş bir kavram değildir. Ayrıca dış düşmanların da oluşturduğu bir kavram ve şey değildir. Kolberlik Rojhilatê Kurdistan’a yönelik izlediğiniz kırk yıllık ayrımcılık yapan politikalarınızın sonucunda oluşan yoksulluk, işsizlik sonucunda ortaya çıkan bir acı gerçekliktir.

Yönetiminizin tespit edip verdiği rakamlara göre 500 binin üzerinde insan, bir lokma ekmek bulmak için yaşamlarını tehlikeye atarak kolberliği yapmak zorundadır. İki gün önceki konuşmanız bu 500 bin insana düşmanlık içeren bir konuşmadır.

Hem devlet hem de Parlamento kolberliğe son vermek için projeler oluşturdular. Ancak siz ve bazı güvenlik kurumları bu projelerin yaşamsallaşmasına izin vermediniz.

Kolberlik devletin yurtaşlarına karşı görevlerini yerine getirmemenin bir ürünüdür. Devlet yaşamlarını idame ettirmek, evlerine bir lokma ekmek götürmek için iş imkanı sağlamıyorsa insanlar hayatlarını tehkileye atarak bu işle evlerine bir lokma etmek götürmek için uğraşmak zorunda kalıyorlar. Çünkü halkın açlığı iyilik dualarınız ve devletçi sloganlarla giderilmez. Halkın karnı bu dua ve sloganlarla doymaz.

Kolberlik pikniğe gitmek değildir. Sömürülen bir halkın zulüm ve kalleşliğe karşı bulduğu bir çaredir.

Devlet 40 yılda Rojlihatê Kurdistan’da refah, eşitlik, üretim, mutluluk ve iyi bir yaşam geliştirmekle yükümlüydü.

Acaba kolberliğin, Rojlihatê Kurdistan’da geçmişte kalan 40 yıllık politikalarınızın başarısızlığı olduğunu biliyor musunuz? Çünkü uluslararası kamuoyu petrolü, suyu, doğalgazı, madenleri, doğal zenginlik kaynakları olan bir ülkede bir lokma ekmek için felaket olarak adlandırılabilen kolberlikle nasıl yaşanıldığını hayretle izliyor.

'HALKA FELAKETTEN BAŞKA BİR ŞEY VERMİYORSUNUZ'

Sizin gibi 14. katta bakanlığın lüks masasının arkasında lüks koltuklara oturan birinin Kürtlere ve kolberlere köle gibi bakanlar olduğu sürece toplum çaresiz ve çözümsüz kalır.

2018 yılında mazlum Rojhilat halkı için yaptığınız zulümden insan kan ağlıyor. Bu halk adına hüküm ediyorsunuz, onlara ise çaresizlik, çözümsüzlük, öldürme ve felaketten başka bir şey vermiyorsunuz."