İsveç’te ‘Komagene Üretim ve Paylaşım Kooparatifi’ kuruldu

Yaklaşık 8 aydır kuruluş çalışmalarını yürüten ‘Komagene Üretim ve Paylaşım Kooparatifi’, İsveç’in Västerås ilinde ilk kongresini yaparak kuruluşunu ilan etti.

Merkezi Västerås ilinde bulunan kooparatifin amacı, kısa vadede Västerås merkezili bir toptancılık yapan firmanın kurulması ve uzun vadede de İsveç çapında bir marketler zinciri ve üyelerine elverişli koşullarda kredi sağlayacak bir finans kuruluşunun oluşturulması.

Stockholm, Göteborg, Uppsala başta olmak üzere İsveç’in bir çok yerleşim biriminde yapılan toplantılarda, 50 yılı aşkın süredir diasporada yaşayan Kürdistanlıların aralarındaki dayanışmayı daha da geliştirmek için kooperatif türü örgütlenmelerin gerekliliği üzerinde görüş birliğine varıldı.

Toplantılarda 11 kişiden oluşturulan kurucu grubun hazırladığı tüzük, geçtiğimiz günlerde, Västerås ilinde gerçekleştirilen kurucu kongreye katılan delegeler tarafından tartışıldıktan sonra kabul edildi.

Kooperatifin yeni bir yaşam tarzının yaratılması ve sürdürülmesine katkıda bulunması gerektiği belirtilen tüzükte, kapitalist modernitenin tüketim ve birey odaklı yaşam tarzı yerine üretim, paylaşım ve toplum odaklı bir yaşam tarzının esas alınacağına vurgu yapılıyor.

Kooperatifin demokratik bir yapıya sahip olması ve bu özelliğini koruması için de her biri 10 bin kron tutarında olan hisse senetlerini satın alma 10 hisseyle sınırlandırılıyor. Üretim, tüketim ve paylaşım süreclerinde doğa dostu yöntemlerin esas alınacağı da güvence altına alınıyor.

Kuruluş kongresinde, kooperatifin çalışmalarının yürütülmesi için İsveç’in değişik yerleşim birimlerinde yaşayan 13 asil ve 2 yedek üyeden oluşan bir yönetim seçildi.