FEDA: Paris’te üç gülü kopardılar özgürlük dalından

FEDA: Paris’te üç gülü kopardılar özgürlük dalından

Paris’te PKK kurucularından Sakine Cansız, KNK Paris Temsilcisi Fidan Doðan ve Leyla Şaylemez’in katledilmesini Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA) kınadı.

“Paris’te üç gülü kopardılar özgürlük dalından” diye başlayan açıklamada, “Tiranlar, alçaklar önce kadını vururlar. Kadının yaşamın doðuranı, temsilcisi, koruyucusu, sürdüreni olduðunu iyi bilirler, bundan ötürü önce kadını vururlar” dendi.

Alevilerin de bir kadın Dapir’ini kaybettiði belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Biz de inancımızın örgürlük çiçeðimizi artık koklayamayacaðız . Paris’te üç kadın katledildi. Paris’in en işlek caddesinde, Kürdistan Enformasyon Bürosunda: Sakine Cansız, KNK Paris temsilcisi Fidan Doðan ile Leyla Şaylemez katledildi. Paris’te katledilen üç kadından, üç özgürlük ruhundan, üç kızıl gülden kan aktı.”

Sakine Cansız’ın Kürt Özgürlük Hareketi’nin kuruluşunda yer almış, siyasetin, politikanın, işkencenin, feleðin çemberinden geçtiði belirtilen açıklamada, “Özgürlük mücadelesinin doðuşundan partileşmesine, yıllara yayılan özgürlüðün haykırışından kitleselleşmesine ve özgürlüðün kazanılmasına olan inancın gelişmeye başladıðı bu günlerde özgürlük sevdalısı üç kadının susturulmaları manidardır. Kürt Özgürlük Hareketi saflarında bir anlamda bizi de inancımızla ve kimliðimizle temsil eden biriydi Sakine Cansız. Çünkü O; Dersim direnişinde sömürgeci-zalim-soykırımcı-tecavüzcü düşmanın eline geçmemek için gözlerini kırpmadan kendilerini uçurumlardan, aşaðıya atarak, sömürgeci güçlerin kirli iştahlarına yem olmayacak kadar cesur kadınların: Beselerin, Zarifelerin torunuydular. Dinledikleri Dersim direnişinin trajedisinin baş kahramanları kadınlardı. Onlar ki onurun ve haysiyetin, şerefin ve kutsal yaşamın savunucularıydılar, ardıllarına yakışanda onların direnişini devam ettirmekti aslolan. Sakine ve yoldaşlarının direnişi de, mücadelesi de, yaşamları da işte böylesine köklerine baðlıydı” denildi.

Cansız’ın siyasetin, mücadelenin aktif alanında bulunan Dersimli kadın politikacı olduðu hatırlatılan FEDA açıklamasına şöyle devam edildi: ”Amed Zindanı’nda, 12 Eylül faşizminin işkence tezgahına yatırılmış, işkencenin dayanılmazlıðında başı dik, onurunu, mücadelesini sonuna kadar korumuş, özgürlüðüne sevdalı bir kadın. Zindan direnişinin ardından özgürlüðüne kavuştuðunda mücadelesini nerede nasıl, hangi alanlarda yürüteceðinin kararını çoktan vermişti.

Suikaste uðradıðı 9 Ocak 2013 tarihine kadar süren yaşamını tarihin onurlu sayfasına yazdıran mücadelenin tanıðını susturdular.

O yalnız bir PKK’li deðildi, O aynı zamanda inançlı bir Dersimli Kürt Kızılbaş-Alevi kadınıydı da. Kürt kimliðine sahiplik edişinin yanında inanç kimliðini de bütünleştirip Dersim Kürt Kızılbaş-Alevi yaşamının komple kadın temsilciydi.

Güçlü ideolojik yapısıyla Kürt Özgürlük Hareketinin köşe taşlarından biri; Sakine Cansız, Dersimli Kürt Kızılbaş-Alevi. Gerek inanç kimliðiyle, gerek Kürt kimliðiyle seksenlerin başından günümüze kadar bir devrin tanıðı, sanıðı, duraðı, sunaðı, kudretli, heybetli uzun soluklu yürüyen tarihe otuz yılı aşkın yaşamıyla fiilen katılmış özgür kadın ruhunu temsil eden ender Kürt Kızılbaş-Alevi simalarından biri.”

Onların geçmiş, bugün ve geleceðin buluştuðu mekanda katledildiði de belirtilen açıklamada, ”Komünarların ruhunu da taşıyordu Sakine Cansız, Fidan Doðan ile Leyla Söylemez. Biri özgür yaşamın ilk arayışçılarından, biri orta kuşaðın olgun temsilcilerinden, bir diðeri de genç kuşaðın ve geleceðimizin kurucularındandı onlar. Paris komünarlarının ruhu Paris’te; Kürdistan Enformasyon Bürosu’nda buluşmuştu. Özgür yaşama düşman olanların amaçları tarihin 9. Ocak 2013 momentinde orada buluşan özgür yaşam ruhunu öldürmekti, lakin başaramayacaklar. Ýðrenç emellerini gerçekleşmeyecek, hevesleri kursaklarında kalacak. Kürtler, Kürdistani güçler, inanç kurumları müsaade etmeyecekler özgürlüðün ateşini söndürmeye, çiçeklerini soldurmaya. Sahipleneceklerdir, daha azimle daha kararlıca. Direnerek yaşayacak ve direnerek özgürlüðü gerçekleştireceklerdir” denildi.