FEDA: Newroz pîroz be

FEDA: Kürt mitolojisinde Demirci Kawa'nın öncülüğü ile başlayan direniş ile bir devri bitiren ve yeni bir döneme ışık tutan Newroz, biz Raa Haq bağlıları için ayrıca bir kutsallık arz etmektedir.

Yazılı bir açıklama yapan Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA), “Kürt Alevileri yani Raa Haq bağlıları için Mart ayı çok kutsaldır” dedi.

FEDA açıklamasında şunları belirtti: “Başta Alevi Sürekleri ve tüm azınlıklar olarak; toplumsal açıdan 2018 yılı, özellikle Ortadoğu’da yüzyıllardır kimliksizleştirme politikalarının hedefinde olan mazlum halkların / inanç topluluklarının belki de en fazla acı çektikleri yıllardan bir yıl olurken, tarihe yazılacak unutulmaz direnişlere de imza atıldı bu yıl! Kadim coğrafyamızın sahiplerinden olan halklar ve inanç toplulukları son bir asırdan beri vicdanları kör, kulakları sağır modern dünyanın gözleri önünde zülumat nesli karşısında canı ve kanı pahasına varlık mücadelesi vermektedir.

Her geçen yıl, Rızalık Şehri düsturuna biraz daha yaklaşan kadim halklar ve aynı kaderi paylaşan topluluklar; 2018 yılını hak ve hakikat yolunda yürüttükleri onurlu mücadeleleriyle taçlandırdılar. 2019 yılında, Kadim Ortaklık Toplumunun ilkeleri ekseninde; birlik ve beraberlik içerisinde haraket etmeleri halinde zulümat nesline karşı onurlu bir özgürlüğü, bölgedeki tüm mazlum halklara getireceklerinden kimsenin kuşkusu olmamalıdır! Bu mana ile başta birbirinden ayrıştırılmaya çalışılan Alevi Sürekleri olmak üzere; halklar ve inançlar arasına tekçi na hak zihniyetin ektiği eski yılların, köhnemiş politik yaklaşım tohumlarını geride bırakarak, hak ve hakikat mücadelesine olan inançla, yeni bir ruhla, 2019 yılında Rızalık Şehri düsturu ile kadim değerlerimizle bütünleşebilmek için iş başı yapılması zaruridir!

Kadim coğrafyamızda var oluştan bugüne birbirinden farklı ancak toplumsal, tarihsel ve kültürel açıdan birbirini etkileyen haklar ve inanç gruplarının yaşadığını göz önüne aldığımızda, Newroz hemen hemen tüm toplulukların mitolojilerinde yer almakta ve kutsanmaktadır. Kürt mitolojisinde Demirci Kawa'nın öncülüğü ile başlayan direniş ile bir devri bitiren ve yeni bir döneme ışık tutan Newroz, biz Raa Haq bağlıları için ayrıca bir kutsallık arz etmektedir. MÖ. 700’lü yıllardan bugüne uygulanan Kürt takviminde, yılın ilk günü ‘Nû roj- yeni gün’ yani, 1 Newroz’dur. Miladî takvime göre bu, 21 Mart/Adar olarak tespit edilmiştir.

Kürt Alevileri yani Raa Haq bağlıları için Mart ayı çok kutsaldır. İnançsal bayramlarımız arasında yer alan Heftêmalê Qıc-ık (küçük), Mart’ın 7’si, Heftêmalê Pilê (Büyük) Mart ayının 17. günlerinde anılır. Doğayla içi çe yapılan bu bayramsal günler; 21 Mart, yani 1 Adar evrendeki nur'un, aydınlığın uyanışına hazırlıktır.

Kadim inanç takvimimizde 21 Mart yılın ilk günü ‘Heftemal’ ‘Howtemal’ olarak da çeşitli adlarla anılan bayramlardır.

Toplumumuz Newroz’dan/ 21 Mart’tan önce; ‘Nef(v)ê Marti’ adıyla başlayan Newroz bayramını; Mart ayının 9’undan, 21’ine kadar sürdürür. Kadınlı-erkekli bir arada Pir-i Piranların huzurunda Newroz ayin-i cemleri, civatları bağlarlardı. 21 Mart’ta ise kutlamalar sonlandırılırdı. Bu vesile ile yeryüzünde yaşamı var ve devamlılığını sağlayan ateşin kutsallığında, Dehak'ların zulmüne karşı başkaldıran Kawa’nın örsünün gücü ve kararlılığı ile içeride, dışarıda, zindanda, kısacası bulundukları her alanda günümüz Dehaklarına karşı direnenlerin ortak ruhu ile ‘Sersala we pîroz be’, ‘Haftemala me pîroz be’, ‘Newroz pîroz be’ diyor, zulme karşı kadim değerlerimiz ışığında, tekçi na hak zihniyete karşı tüm farklılık ve renklerimizle direniş halayında buluşalım! Tüm halkları ve inanç topluluklarını 23 Mart günü Frankfurt' ta yapılacak Newroz kutlamalarında buluşmaya bekliyoruz.”