AB müzakereleri durdurma sinyali verdi

AKP'nin faşist uygulamalarına AB'nin daha fazla sessiz kalmayacağı yönünde sinyaller geliyor.

Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkilerini dün akşam bir kez daha tartışmaya açan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Avrupa Komisyonu adına konuşan, Genişleme ve Komşuluk İlişkilerinden Sorumlu Komiser Johannes Hahn, Ankara ile üyelik yolundaki müzakerelerin askıya alınabileceği bilgisini verdi.

AP bünyesinde yer alan bütün politik grupların "Mevcut baskıcı Erdoğan rejimi ile yola devam edemeyiz; müzakereler askıya alınsın" şeklinde özetlenebilecek ısrarlı tutumu karşısında AB, her geçen gün Avrupa kamuoyunda daha zor duruma giriyor. AB yetkililerinin artık tutumlarından vazgeçtiklerinin işaretleri geliyor. Bu kapsamda AB'nin Türkiye ile ilişkilerde birinci yetkilisi olan Genişleme ve Komşuluk İlişkilerinden Sorumlu Johannes Hahn, "2018'in Mart ayına kadar eğer Türk hükûmeti kendisine yaptığımız uyarıları dikkate almaz ve buna uygun değişimlere gitmez ise mevcut baskıcı uygulamaların AB tarafından kabul edilemeyeceği ve ilişkilerin daha fazla devam etmeyeceği yönünde görüş bildireceğini" beyan etti.

'İLİŞKİ KESİLMELİ, YAPTIRIM UYGULANMALI'

AP bünyesinde yer alan bütün politik grup temsilcilerinin yanı sıra dış ilişkilerden ve insan haklarından sorumlu parlamenterlerin 2 saat boyunca ''Türkiye'de Erdoğan liderliğinde diktatoryal bir rejimin giderek kökleştiği ve artık müzakereler askıya alınmalı ve bu kapsamdaki mali yardımlar kesilmeli'' yönünde yoğun eleştirilerin yapılması üzerine Hahn şu konuşmayı yaptı: "Ben de şahsen siz pek çok parlamenterin görüşlerine ve yaptığı konuşmalara katılıyorum. Fakat bizim AB Komisyonu olarak ilkbaharı beklememiz gerekiyor ve de mevcut durum değişmezse olup-biten vaziyeti rapora yansıtacağız."

Hahn Türkiye-AB ilişkilerindeki gerilim ve gerilemeye dikkat çekerek, "Türkiye’nin insan hakları ve kimi AB üyesi ülkelerle ikili ilişkilerinde ciddi ve inandırıcı adımlar atması gerektiği'' açıklamasını yaptı. Böylelikle ilk kez Avrupa Komisyonu Ankara ile ilişkilerde ve uygulamalarda ciddi değişiklikler olmazsa müzakerelerin askıya alınması yönünde görüş belirteceği mesajını vermiş oldu. Dün akşam AP Genel Kurulunda 50 kadar parlamenterin şahsi ya da grupları adına söz alıp konuştuğu oturumda; Kürt halkının, azınlıkların ve farklı özgürlük taleplerinin Ankara'da karşılık bulması beklenirken, var olan baskıların artık kabul edilemez boyutlara ulaştığı belirtildi. Genel kurulda, parlamenterlerin, gazetecilerin, belediye başkanlarının ve iktidara muhalefet eden kesimlerin hukuk devleti normlarına uyulmadan baskı altına alındığı, tutuklandığı; AB'nin ise şimdiye kadar buna karşı ciddi bir tavır koyma ve bunları uygulamak için bir faaliyete girişmediği eleştirileri yapıldı.