Dünyayı güzelleştiren devrimci: Axîn Gabar

Dağların güzelleştirdiği insanlar vardır, bir de dağları güzelleştiren insanlar… Şehit Axîn Gabar da dünyayı güzelleştiren devrimcilerden biridir.

Mücadele hayatı boyunca dokunduğu her şeyde anlam yaratan fedai komutan Axîn Gabar, güzelliğin dağlardaki tanımı oldu. Avrupa’dan, Qendîl'e oradan Gabar ve Amed’e uzanan gerillacılık serüvenine pek çok anlamlı hikaye sığdırdı. Mütevazı duruşu, saf yüreği, yoldaşlarına olan sevgisiyle Axîn Gabar, yoldaşları arasında her zaman aranan ve sevilen öncü bir kişilikti. Doğa ve insanla anlamlı ilişkiler kurmayı başaran Axîn Gabar’ı tanıyanlar hep aynı şeyi söylerdi: “Axîn bir yoldaşlık timsalidir.” Biz de bu değerli devrimcinin iz düşümlerinin peşine düşerek onu anlamaya, onu tanımaya çalıştık. 

“Bu dünya onun yüzü suyu hürmetine dönüyor’’denilir ya, olmazsa bu dünya duracak sanırsınız. Onlar yoklukta varlığı, çirkinde güzeli yaratmayı bilenlerdendir. Onlar bitişte başlangıcı, ölümde yaşamı yaratanlardır. Yola çıkışını çocukluk hayallerinin peşinden gitmek olarak anlamlandıran Axîn, onu asıl çağıranın ise vicdanının sesi olduğunu sonradan daha iyi anlayacaktı. Vicdan bireyin ahlakıdır, diyordu dağların fedai komutanı. “Eğer bir insan artık vicdanına hesap vermiyorsa o insan insanlığından çıkmıştır” söylemi de Axîn'e aittir. 

Serhatlı devrimci komutanın yaşamının bir bölümü, ailesinin ikamet ettiği Mûş’un Kop ilçesine bağlı bir köyde geçer. Fakat Kıbrıs’ta doğar. Ailesinin yurtsever özelliklerinden dolayı özüne yabancılaşmaz, aksine amcasının PKK’ye katılımı sonrası özgürlük arayışlarını sürdürmenin adresini bulur. Gençliğin getirdiği dinamizmi doğru örgütlemenin peşine düşen Axîn, su gibi akıcı düşüncelerini yüreğindeki saf duygularla bütünleştirir. Yüreğiyle, aklıyla, tüm gençlik enerjisiyle PKK’ye katılır. PKK’yi anlatması istendiğinde şöyle der: "PKK bir değerler hareketidir ve bu değerlerin başında insan gelir. PKK’de öncelikle insana değer verilir. Önemli olan insanın onurlu yaşamasıdır, insanın daha değerli yaşamasıdır. Onur, özgürlük, toplumsal yaşamdan daha değerli ne olabilir ki! PKK, çağımızın en büyük alternatif duruşudur.” 

ENGEL TANIMAZDI

Sevgi, aşk, adalet gibi özgürlük de evrenseldir. İnsanın doğasına tekabül ettiği için bundan koparıldığında bunu araması doğaldır. Devrimci komutan Axîn de koparıldığı özgürlüğün peşine düşer. Ama onun bir farkı vardır. Çoğu kişide bu arayış, sistemin çarklarına takılır, parçalanır, yitirilir. Çoğu kişi pes eder, sonuna kadar götüremez bu arayışlarını. Sonunda kendine yabancılaşmanın, ruhsuzlaşmanın, bir robota dönüşmenin asıl nedenine dönüşür baskılar, engellemeler. Ancak Axîn, arayışlarını sonuna kadar götürecektir. Güçlü bir kişiliktir, zorluklar karşısında ezilmeyecek, pes etmeyecektir. Ve engel tanımayan kişiliğiyle tanınan bir devrimciye dönüşecektir. Sürekli olarak mücadelesinde direnç noktaları oluşturacak ve bunlardan güç alarak ilerleyecektir. Bunlardan biri de Gabar’a olan yolculuğudur.

Gabar’da Egîdlerin mekanında özgürlük amacına biraz daha yaklaşır. Gabar, tam bir gerilla coğrafyası olduğundan PKK’nin de ilk çıkış noktalarından biri olduğu için faşist sömürgecilik tarafından sürekli olarak kuşatma altında olan bir yerdir. Gerillacılığı zordur. İmkanları kısıtlıdır. Ama doğasıyla insanı büyüler, bir tarafı Cudi, bir tarafı Besta’dır. Dağ ve ovanın muhteşem kavuşma noktasındadır. Devrimci Halk Savaşına öncülük etmesi itibariyle gerilla ve halkın buluştuğu eşsiz coğrafyalardan biridir. Gabar Axîn için beynin ve yüreğin birlikte çarptığı bir yerlerden biri olur. Ve bu nedenle Axîn olarak çıktığı yolda adını Axîn Gabar olarak tamamlar. Bir çıkış noktasıdır bu ve komuta kişiliğinin temelleri burada atılır. Etkili bir gerilla üslubuna kavuşur. O artık askeri bir kişiliktir. 

Yaşamı derinliğine anlamaya çalışan, doğayla arasındaki mesafeleri kaldıran Axîn, tam bir yaşam bilgesidir. Askeri niteliğinin yanında son derece güçlü felsefik niteliği de vardır. Kendisi ve doğa arasındaki engelleri aşmış, gerçekliğin özüne ulaşmıştır. Güçlü manevi kişiliğinin kaynağında işte yaşamla olan bu bağı vardır. Bu güzel özellikleri sayesinde Axîn, herkesi etrafında toplayan kadın toplumsallığının ilk zamanlarındaki tanrıçalar misali yaşamda kabul görür.  Gabar’dan döndükten sonra tekrar Kuzey’e gitme isteği Axîn de her zaman canlı kalmıştır. Kendisini bulduğu, tanıdığı, gerillalaştığı mekanlara dönüşü bu kez komutanca olacaktır.

AMED’DE FEDAİ BİR KOMUTAN

Amed yeni mekanıdır. Amed halkının yurtseverliği karşısında her zaman heyecan duyan komutan Axîn, tüm askeri ve ideolojik donanımıyla yola koyulur. Kuzey’den uzakta geçirdiği on yıl boyunca fedaileri eğitmiş, fedailere komutanlık etmiştir. Özgür yaşam felsefesini canı pahasına koruyacağının güveniyle mevzilenir. Bu yaşamı kolay bulmamıştır. Her zaman şöyle demiştir: “İnsanca yaşamak isteyen, PKK dışında bir yerde yaşayamaz. PKK’ye katılan kadınlar çok şanslıdır. Özgürlüğe ulaşmak için sürekli bir maraton halindesin.” 

Güzel bir devrimciydi. Dağları güzelleştirdi, insanları güzelleştirdi. Özgürlük maratonunu en önde tamamladı. Onun da dediği gibi güzel olana sadece katılırsın. Güzel olana sen katılsan da katılmasan da güzel olmaya, güzel kalmaya devam eder. Axîn Gabar gibi devrimciler her zaman kendi ardıllarını yaratırlar. Bu yüzdendir ki dünya hala devrimcilerin kalp atışlarıyla öze dönme mücadelesi veriyor.