KOM-MED’den Kürt dil bayramı mesajı

KON-MED: Kürt dili edebiyatçıları ve dil bilimcilerinin önerisi üzerine kabul edilen 15 Mayıs dil bayramı Kürtçenin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

15 Mayıs Kürt Dil Bayramı’na ilişkin yazılı bir açıklama yapan KON-MED şunları belirtti: “Sömürgeci-ırkçı ittihat terakki sürecinden başlayarak Kürt ulusunun tarihten silinmesi esasına göre oluşan Türkiye Cumhuriyeti devleti, stratejik olarak Kürt dilini yok etmek, Kürdistan’ı belleklerden silmek için elinden geleni yapmıştır. Türk ulus-devleti Kürt halkını yok etme stratejisini, Şark Islahat Planı çerçevesinde Mecburi İskan Kanunu, İstiklal Mahkemeleri ve Kürt dilinin-kültürünün yasaklanması üzerine oturtmuştur. Cumhuriyet tarihi boyunca Kürt halkına son yıllarda yapılan düşmanlığın en vahşi ve en barbarcasını AKP/MHP faşizmi tarafından yapılmaktadır. Kürt nüfus yoğunluğunu dağıtarak ulusal yok oluşu sağlamak için ellerinden ne gelmişse onu yapmaktan çekinmemişlerdir.

Özellikle 1970’li yıllarda güzelim Kürt dili üzerine uygulanan asimilasyon politikasıyla yasaklamaktan horlamaya, horlamaktan aşağılamaya ve hakarete varan ne varsa hepsi son derece sistematize ve barbarca bir biçimde uygulanmıştır. Başta Kürdistan’da Kürtçe olan binlerce köyün adını Türkçeye değiştirip eğitim sistemi olmak üzere sanat, kültür, iş ve en genel anlamda kamu alanı Kürt diline ve kültürüne kapatılmıştır.

Kürt dili edebiyatçıları ve dil bilimcilerinin önerisi üzerine kabul edilen 15 Mayıs dil bayramı Kürtçenin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Bugün, Rojava'da, Güney Kürdistan’da ilk ve orta öğretimde üç ayrı üniversitede Kürtçe eğitim verilmesinde, onlarca Kürt enstitüsü ile Avrupa üniversitelerinde Kürt dili ve edebiyatı bölümlerinin açılmış olmasında Kürt diline sahip çıkmanın katkısı çok büyüktür.

Başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımız kendi anadiliyle konuşmayı, ulusal görev ve gurur olarak anlamalıdır. Kendi ana diliyle düşünme, onun zihniyetini oluşturma, konuşma, yazma ve düşünme bu çerçevede ele alınmalıdır. Bu bilinçle tüm halkımızı hayatın her alanında anadiliyle konuşarak, diline-kültürüne sahip çıkmaya, Kürt dilini küçümseyen, hor gören ve hakaret eden ırkçı-faşist kesimler başta olmak üzere, Kürtçe konuştuğu veya şarkı söylediği için Kürtlere vahşice saldıran hatta öldüren herkese karşı ulusal varlığımızı ve onurumuzu her zamankinden daha fazla koruma temelinde kendi örgütlülüklerini ve serhildanları geliştirerek karşı koymaya çağırıyoruz.”