Bağlılığın resmi: Brusk Reşit

Ailesindeki yurtsever gelenekten etkilenen Brusk Reşit, 2008 yılında devrim saflarına katılır ve şehadet anına kadar inançlı ve iradeli bir şekilde düşmana karşı savaşır.

Kürt halkının gönlünde gerilla ve dağlar ayrılmaz bir sevdadır. Binlerce yıldır zulme karşı sığındıkları dağlarda, özgürlük savaşçısı olarak mücadele etmek binlerce yiğidin hayallerini süslemiştir. On binlercesi, ülkemizin kutsal topraklarında sadece bir günlerini dahi bu özgür dağlarda geçirerek canlarını vermeye hazırdır oysaki. Dağlar özgürlük ve ülke özlemi ile yananları sürekli bir tılsım gibi kendine çekmiştir. Gencecik bedenler dağlarda irade ve inanç kazanmış, yılmaz birer özgürlük savaşçısına dönüşmüştür.

Dağlar hayallerin ve umutların kaynağı ola gelmiştir hep. Güzel ve ardı arkası kesilmeyen umutlar yeşerir, hikayeler büyür bu dağlarda. Dağlı çocukların hikayeleri. Dağlı çocukların hikayesi uzun ve acılıdır ama bir o kadar da yaşamaya değerdir bu hikaye. Nice kahraman yetiştiren bu topraklar yıllarca kavgada yiğit olanların kanıyla sulanmıştır. Dil dönmez, kalem yazmaz olmuş bu acıları haykırmaya. Gök kubbe dilsiz kesilmiş yere düşen başların önünde ama yiğitlerin kavgası zalim olana karşı sona ermemiş ve sonsuza kadar da sona ermeyecektir.

Dağlı çocuklardan biri de mirasını ardıllarına devretmiş olan şehit Brusk Reşit’dir. İşte nice yiğitlere mesken olmuş, her renkten, her dilden ve her ırktan insanın mesken tuttuğu toprakların yani Mardin'in yiğit evlatlarından birdir Brusk Reşit. Hani derler ya, 'Bir oğul büyütmelisin, kavgada yiğit olmalı' işte Brusk Reşit o yiğitlerden biridir. İnsana güven veren duruşu ve söylemi yanındakilerde büyük bir huzur ve güven yaratır. Gönülden bağlılığın resmi olur Brusk Reşit ve o resim bir yaşamla var olur.

KENDİNİ ÖZGÜRLÜĞE ADADI

Mücadele arkadaşı ve aynı zamanda komutası altında yetişmiş bir yoldaşı şehit Brusk Reşit'ten şöyle söz ediyor: "Brusk arkadaşı 2016 yılında tanıdım. Kendisi birlik komutanımızdı. Yaklaşık 1,5 yıl birlikte kaldık. Bu süre zarfında kendisinden çok şey öğrendiğimi belirtmek isterim. Kendi aramızda Brusk’e Yahudi derdik. Yahudi oluşundan değildi tabi bu. İsrail’de kaldığından ötürü bu lakabı takmıştık kendisine. Brusk arkadaşın en güzel yanlarından biri herkesle iyi ilişkide olmasıydı. Çocuk, genç veya yaşlı olsun ayırt etmeksizin herkesle ilişki kurar ve devrimci sorumluluk bilinciyle etrafına bir şeyler vermeye çalışırdı.

Özellikle genç kesimlere karşı daha duyarlıydı. Onları kazanmak maksadıyla sürekli sohbetler eder, onları anlamaya ve mücadeleye daha fazla çekmeye çalışırdı. En büyük amaçlarından biri de Kürt gençlerinin gerilla saflarına katılmasıydı. Ara sıra yaptığımız sohbetlerde bana şöyle derdi, 'Gençlerin devrim saflarına katılmaları gerekir. Sistem içerisinde kalarak çürüyeceklerine uğruna savaşabilecekleri gerilla mücadelesine katılmaları sistemin yozlaşmış gericiliğine karşı en büyük cevap olacağını bilmeliler.'

Brusk arkadaşın diğer bir özelliği de devrimci sorumluluklarını yerine getirme azmi ve çabası içerisinde olmasıydı. Birlik komutanı olarak üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmek için elinden geleni yapmaya gayret eden biriydi. Her bir arkadaşa nasıl yaklaşacağını iyi bilen biriydi. Empati anlayışı yüksek olan bir arkadaştı. Otoriteyi zorla veya baskıyla elde etmezdi. Sevilen ve sayılan bir karakteri vardı. Onun komutanlığı yapısındaki arkadaşların gönüllerine kazınmıştı."

Devrimci kişiliği ile gittiği her yerde insanları etkileyen Brusk Reşit, 2017 yılında Botan’'a gider. 30 Temmuz 2020 günü işgalcilerin düzenlediği bir hava saldırısında yanındaki yoldaşıyla beraber ölümsüzleşir Brusk Reşit.

Kod Adı: Brusk Reşit

Adı Soyadı: Seyithan Acay

Doğum Yeri: Mardin

Anne - Baba Adı: Rukiye-Selahattin

Şehadet Tarihi ve Yeri: 30 Temmuz 2020 / Gabar