Leninist Gerilla Birlikleri üyesi Aktaş Efrin’de şehit düştü

Leninist Gerilla Birlikleri, Taylan Demircioğlu’nun (Kenan Aktaş) Efrîn’deki Çağın Direnişi’nde şehit düştüğünü açıkladı.

Leninist Gerilla Birlikleri Rojava Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada Taylan Demircioğlu’nun Efrîn’deki direnişte şehit düştüğünü açıkladı.

Leninist Gerilla Birlikleri Rojava Komutanlığı açıklaması şöyle:

“Devrim ve karşı devrim savaşında en sıcak cephe olarak Efrîn savaşı, amansız bir biçimde sürüyor. Düşman savaşmıyor! Evet savaşmıyor. Sadece ve sadece var olan teknik üstünlüğü ve her biri ayrı bir savaş suçu olan kahpe yöntemleriyle ilerlemeye çalışıyor. Sahip oldukları teknik ve hava üstünlükleriyle yerle bir ettikleri köy ve beldelere girerken dahi gerek TSK güçlerinden gerekse de IŞİD artığı çetelerinden yüzlercesi yere seriliyor.

Devrim güçleri, Efrîn’i istilaya kalkışan bu barbar güçler karşısında, yiğit Efrîn halkıyla birlikte destansı bir karşı koyuş sergiliyor. Düşmanın yönelip de direnişle karşılaşmadığı tek bir köy, içinde rahat nefes aldığı, karşı koyuşla karşılaşmadığı tek bir belde yoktur!

Efrîn, Rusyası’ndan ABD’sine kadar neredeyse dünyanın bütün gerici güçlerinin desteklediği bu vahşi istila girişimine karşı direniyor.

Böylesine acımasız vahşi bir saldırı karşısında, verdiği büyük kayıplara rağmen Efrîn ve Rojava Halklarının sergilediği örgütlü, yiğit tavır, başlı başına Rojava’da yaratılan değerlerin ve devrimin ispatıdır.

Leninist gerilla, işte bu devrimin onurlu siperlerindedir. Kanıyla canıyla devrimi savunmaktadır.

YPG/YPJ güçleri, içinde bulunduğumuz ve ortak komutanlık altında savaşa katıldığımız Devrimci Güçler ve Enternasyonal Tabur’dan devrimcilerle birlikte aynı cephelerde kanlarımız birbirine karışarak savaşıyoruz. Avesta’nın, Tirej’in, Ulaş’ın, Nurhak’ın, Sinan’ın ve Taylan’ın gülüşlerini sonsuzlaştırmak için savaşıyoruz. Sonuna kadar ‘ya devrim ya ölüm’ şiarımıza bağlı kalarak savaşacağız!

Taylan Demircioğlu (Kenan Aktaş) Yoldaş Efrîn’de kahramanca savaşarak toprağa düştü. Taylan Yoldaş Efrîn savaşının ilk günlerinden beri oradaydı. Başında bulunduğu füze birimiyle düşmana etkili darbeler vurdu. Yine bir operasyon sırasında hava saldırısı sonucu BÖG ve YPG’li 4 yoldaşı ile birlikte ölümsüzleşti.

Taylan Yoldaş, çocukluğundan beri mücadelenin ve Leninist geleneğin içindeydi. Her yönden gelişti, kavgasını büyüttü ve Leninist Gençliğin önderlerinden biri konumuna geldi. Mücadeleye bağlılığı, teorik birikimi ve sürekli gelişip, derinleşerek büyüttüğü öncü kadro kişiliği, elinin değdiği bütün alanlarda unutulmaz izler bıraktı. Hiç durmadı. Son olarak görev aldığı askeri alan örgütlülüğümüzde bir yandan pratik olarak kendini geliştirip uzmanlaşırken, diğer yandan bu alanda karşımıza çıkan sorunların aşılmasına büyük katkılar sundu. Çok yönlülüğü ve devrimci yaşam tarzındaki ısrarlı, tavizsiz tutumu çevresindeki yoldaşlara her zaman örnek oldu.

Taylan Yoldaş, yeni dönem yönelim ve şekilleniş hedefimizin, ancak ve ancak pratiğiyle kendini öne atan kadrolar tarafından yaşama geçirilebileceğinin farkındaydı. Bunun için en ön siperlere koştu. Tıpkı Sinan Ateş Yoldaş gibi tarihsel önemdeki görevleri üstlenen yoldaşlarımızdan biri oldu.

Taylan Yoldaş, yaptıkları ve yarattıkları ile devrim yürüyüşümüze büyük katkılar sundu. Bir bütün olarak mücadele pratiği ile hep ileriye doğru yürümeyi ve yürürken taşıdığı umudumuzun kızıl bayrağını yere düşürmemeyi başardı.”