Mardin Açlık Grevini İzleme heyetinden rapor

Mardin Açlık Grevleri İzleme Heyeti, durumu acil olan 4 kadın tutuklunun hastaneye sevkinin yapılmadığını belirtti.

Mardin Açlık Grevleri İzleme Heyeti, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne ilişkin hazırladığı “Açlık Grevleri Sonlandırma Protokolü Takip Raporu”nu yayınladı. Raporda, cezaevinin Nisan raporuna göre 104 tutsağın açlık grevindeyken, Mayıs ayı içerisinde sevkleri gerçekleşenlerle birlikte açlık grevinde olan 93 tutsağın 26 Mayıs’ta eylemlerini sonlandırdığı hatırlatıldı.

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevleri sonrası sağlık kontrolleri yapılan tutsakların sağlık durumlarının tespiti amacıyla İnsan Hakları Derneği (İHD) Cezaevi Komisyonu, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) ve Mardin Barosu Cezaevi Komisyonu avukatlarının 28 Mayıs’ta tutuklularla yüz yüze görüşmeler yaptıkları belirtildi.

Raporda, “Genel Tespitler” başlığı altında şunlar yer aldı:

“Açlık grevini sonlandıran kişilerle yapılan görüşmelerde genel olarak; 140 günü geçen açlık grevi sürecini sonlandıran mahpuslardan Bayram Demirhan önceki kronik hastalıklarının ağırlaşması dolayısıyla hastaneye yatırılarak tedavisi yapılmış ve sonlandırma protokolleri uygulanmıştır. 80 günü aşan Ahmet Ürün ise yüzde 10’dan fazla kilo kaybı ve nöropatik bulguları olduğu için hastanede yatırılarak tedavi edilmiştir. Toplamda 10 mahpus için rahatsızlıkları ile ilgili branşlara sevkleri yapılmış ancak sonlandırma protokolleri cezaevi revirinde takip ve tedavi ile görevlendirilen dahiliye uzmanı ve aile hekimi tarafından yapılmıştır. Beslenme protokolü TTB’nin protokolüne uyularak diyetisyen tarafından hazırlanmıştır. 140 günü geçen; Zana Yılmaz, Feyzi Fidan, Vedat Duyuş, Barış Akkuş, Şerif Demirtaş açlık grevi sonlandırma protokollerine göre takip edilmişlerdir ve genel durumları iyidir. 93 mahpusun tamamında rutin biyokimya, koagulasyon, tam idrar tahlili ve tam kan sayımı testleri için örnekler alınmıştır.

Nizamettin Yılmaz, akciğer hastalığı nedeniyle Mardin Devlet Hastanesinde muayene edilmiş, Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk formu doldurulmuş ancak 29 Mayıs 2019 tarihi itibariyle hala cezaevinde bekletildiği bilgi verilmiştir. Açlık grevi sürecinde, vücut ağırlığı, nabız takibi, günlük aile hekimi kontrolü ve haftada bir dahiliye uzmanı hekim kontrolü yapılmıştır. Şeker, tuz, karbonat ve B1 vitamini içeren vitamin kompleksi cezaevi tarafından karşılanmıştır ayrıca meyve suyu, ayran ve temiz içme suyu mahpuslar tarafından ücreti karşılığında temin edilmiştir. 5 Ocak’ta açlık grevine başlayanlara ek olarak Vit-D3 yine cezaevi tarafından sağlanarak verilmiştir. Sonlandırma sonrası tüm mahpuslara magnezyum, çinko ve mide asit düzenleyici tedavi verilmektedir.

4 KADIN TUTSAĞIN SEVKİ YAPILMADI

Tüm bu bilgilere ek olarak kadın koğuşunda durumunun kötü olduğu iletilen mahpuslar mevcut olup avukat görüşünden sonra izleme heyetimize; kilo kaybı yüzde 10’dan az olan ancak çok bitkin ve yaygın ağrıları olan Hevidar Aydın, alerjik döküntüleri olan Güli Daşçı, daha önce damar tıkanıklığı tedavisi gören ve şiddetli baş ağrıları olan Emine Erol, böbrek rahatsızlığı olduğu bildirilen Elif Deniz’in hastaneye sevk edilmesi gerektiği halde sevklerinin yapılmadığı bilgileri iletilmiştir.

Mardin E Tipi Cezaevinde ve Mardin Devlet Hastanesinde gözlem yapmak üzere oluşturulan izleme heyeti tarafından Mardin Devlet Hastanesi Başhekimliğine yapılan başvuru; Sağlık Müdürlüğü tarafından Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiş ve İHD Mardin Şubesi ile Mardin Tabip Odasına bilgi verilmemesi yönünde yanıt gönderilmiştir.

Sonuç olarak İHD, TTB ve SES açlık grevi süreci dahil sonlandırma sonrası bakım ve tedavi süreçlerini izlemeli ve kamuoyunu, mahpus yakınlarını bilgilendirerek vicdanları rahatlatmalıdır. Cezaevlerine bağımsız gözlem heyeti alınmasının önemi tekrar vurguluyor ve hatırlatıyoruz ki böylesi yaygın açlık grevleri süreçlerinde ve sonrasında toplumun bilgilendirilmesi hayati önem taşımaktadır.”