Mam Zeki’nin şehadeti Özerk Êzîdxan’ın güvencesi olacaktır

Êzîdîler ancak Êzîdxan’da özerk ve özgür yaşarlarsa KDP ve Irak kendilerini tarih ve insanlık karşısında biraz temize çıkarabilirler ve affedilebilirler.

Kürt soykırımında ısrar eden Türk devleti nasıl bir insanlık dışı, ahlak ve vicdan dışı bir devlet olduğunu bir daha gösterdi. Şengal’e hava saldırısı yaparak Êzîdîlerin Mam Zekisini katletti. Böylece DAİŞ zihniyetinde olduğunu ortaya koydu. Êzîdîler Şengal’de özgür ve demokratik yaşam mücadelesi verirken tüm Ortadoğu’da demokrasinin ve gericiliğin merkezi ve kaynağı olan Türkiye Ortadoğu ve insanlığın vicdan ölçüsü olan Êzîdîlere ve özerk yaşamlarına saldırdı. Êzîdîlerin varlığını koruma ve özerk yaşama mücadelesinde en büyük çaba sahibi olan bir Êzîdî önderini katletti. Bu Türk devletinin Êzîdî düşmanlığı ve Êzîdîleri soykırıma uğratma politikasının en açık ifadesidir.

Dünyanın en eski inancı ve 74 defa soykırıma uğramış bir topluma karşı bu saldırı günümüz insanlarının ne kadar vicdansız ve ahlaksız haline geldiğini gözler önüne sermiştir. Aslında Şengal’e saldırı insanlık değerlerine, ahlakına ve vicdanına vurulmuş son darbe olmaktadır. Böyle bir dünyada insanlık her türlü zulüm, baskı ve soykırım tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Türkiye bu dünyanın nesi oluyor ki şuraya da buraya da saldırırım, diyor. Dünyanın vicdanı ve ahlakının çizgisi olabilecek ve olması gereken bir yere saldırıyor. Türkiye dünyanın sahibi midir, serserisi midir, kabadayısı mıdır, ipini koparmış köpeği midir ki böyle kendinde her yere saldırma hakkını görüyor. Hangi çıkarlar Türk devletinin bu saldırısına izin veriyor. Yoksa tüm dünya Türk devleti gibi Kürtlerin, Êzîdîlerin soykırımını mı istiyor. Bu nedenle Türk devleti kullanılıyor mu? Bu soruların cevabını Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Arap Birliği, Türkiye’nin stratejik müttefiki ve NATO’dan ortağı olan ABD vermelidir. Yine Efrîn’de Türk devletinin suç ortağı olan Rusya vermelidir.

Türkiye bu dünyanın en krizli, en suçlu devletiyken bu kadar sağa sola niye bağırıyor. Hesap vereceğine neden herkesi suçluyor. Böyle kirli ve suçlu bir devlet varken, hesap sorulmazken dünya nasıl istikrar ve barışa kavuşacak. Dünyada istikrar ve barışı tehdit eden en temel aktör Türkiye’dir. Herkesi kendi çıkarına göre hareket etmeye zorlayan Türk devletinin bu tutumuna dur demeden Türkiye nasıl huzur bulacak. Türkiye Ortadoğu ve Avrupa’nın huzur ve barışını tehdit eden bir ülkedir. Bu dünya barışı ve istikrarını tehdit etmektir.

Eğer biraz ahlak ve vicdan kalmışsa, dünya halklarının kırmızı çizgisi olması gereken Şengal’e ve Êzîdîlere yönelik bir saldırı yapılıyorsa bu bardağı taşıran son damla olmalıdır. Eğer dünya bu saldırıya sessiz kalırsa kendisini bitirmiş olur. Türk devletinin ahlak ve vicdana vurduğu bu son darbe tüm insanlığa vurulmuş son bir darbedir. Eğer bu da Türkiye’yi tüm insanlık için bir sorun haline getirmeyecekse ne getirecektir.

Êzîdîlerin Mam Zeki’sinin katledilmesine bakışı nasıldır? En başta da bu dünyada ahlak, vicdan ve insanlığın kalmadığını görerek hem büyük dehşet yaşamaktadırlar hem de büyük bir öfke içindedirler. Belki de tarih bugün Êzîdîlerin öfkelerini doruğa çıkaran bu cinayet olmuştur. Bu cinayetle kendilerinin tümden soykırıma uğratılmak istendiğini derinden hissetmişler; bu nedenle de daha büyük direnme iradesini ortaya çıkarmışlardır. Artık tüm Êzîdîler Dewrêşê Êvdî olacaktır. Tüm Êzîdîler Mam Zeki olacaklardır. Soykırıma uğramamak için direnecek ve öz yönetimlerini mutlaka kazanacaklardır. Mam Zeki’nin böyle hain bir saldırıda şehit edilmesi Êzîdîler için özerkliği mutlaka sağlama sözü olmuştur. Mam Zeki’nin şehadeti Êzîdîlerin özgür ve demokratik yaşamını kazanması açısından büyük bir uyanışa vesile olacaktır. Êzîdîlerin Mam Zekilerine sahip çıkması bu gerçekliği ortaya koymuştur. Çünkü artık ya özgürlük kazanıp var olacaklardır. Ya da bu saldırılar karşısında, kapitalist modernite ortamında yok olacaklardır. Ancak Êzîdîler var olma ve özgür hale gelme sözünü Mam Zekilerine vermişlerdir.

Bu katliamdan Irak, KDP ve ABD sorumludur. KDP ve Irak’ın Êzîdîlerden her gün bin defa özür dileyeceklerine Türk devletinin bu saldırılarına sessiz kalmaları 3 Ağustos’ta Êzîdîleri soykırımla karşı karşıya bırakarak işledikleri suçlarını daha da ağırlaştırmaktadırlar. KDP ve Irak’ın Êzîdîlerin soykırıma uğrayarak onursuz ve tarih karşısında suçlu olma durumunu kimler engellemiştir? Gerillalar ve Mam Zeki KDP ve Irak’ı böyle bir utançtan kurtarmışlardır. KDP ve Irak Êzîdîlere hesap vereceklerine, Mam Zeki ve arkadaşları önünde diz çöküp bin defa şükranlarını sunacaklarına Şengal’e saldırıya izin vererek, bu saldırılara karşı durmayarak Türk devletinin suç ortağı olmaları dünyanın en büyük ahlaksızlığı ve vicdansızlığıdır.

Êzîdîler ancak Êzîdxan’da özerk ve özgür yaşarlarsa KDP ve Irak kendilerini tarih ve insanlık karşısında biraz temize çıkarabilirler ve affedilebilirler. Bunun dışında Irak ya da KDP’nin Şengal’de hakim olmak istemeleri ve bunun için Türk devletini Êzîdîlerin özgür ve özerk yaşamına karşı bir sopa gibi kullanmaları en hafif deyimle dünyanın en vicdansız ve ahlaksız tutumunu almaktadır. Irak ve KDP artık ellerini Êzîdîlerin yakasından çekmelidirler. Onlardan kurtulmak Êzîdîlerin kendi öz savunmaları ve öz yönetimleri olan özerk yaşama kavuşmaları olacaktır. Mam Zeki’nin şehadeti mutlaka bunu sağlatacaktır.

Kaynak: Yeni Özgür Politika