HSM: Gerilla komployu tarihin karanlık sayfalarına gömecektir

HSM: HPG gerillası, Uluslararası Komplo’yu tarihin karanlık sayfalarına gömmek için gerekli olan azim, inanç, kararlılık, istek ve fedai ruha sahip birer militan olarak, dönem görevlerinin gereğini yerine getirecektir.

Halk Savunma Merkezi(HSM) Karargah Komutanlığı, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a yönelik 15 Şubat komplosunun yıl dönümü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

Komutanlık, “Halkımızı yok olmanın eşiğinden döndüren, varlık gerekçemiz ve bilinç kaynağımız Önder Apo şahsında Kürt halkının özgürlüğünü ve iradesini elinden almaya çalışarak, tarihin karanlıklarına gömmeyi hedefleyen 15 Şubat Uluslararası Komplosu’nu 20’inci yıl dönümünde şiddetle kınıyoruz. Bu komploya karşı bedenini siper ederek Önderliğimiz etrafında ateşten bir duvar ören “Güneşimizi Karartamazsınız!” şehitlerimiz şahsında, Komplo’ya karşı mücadele de destanlar yaratan kahraman şehitlerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

Komutanlık açıklamasında şu hususlara dikkat çekildi:

KOMPLO ÖNEMLİ ORANDA ZAYIFLATILDI

“Bölgenin en kadim halklarından olan ve insanlığa beşiklik eden Kürdistan halkının tarihi, bir komplolar tarihidir. Sürekli bir şekilde egemen güçler tarafından boyunduruk altına alınmak istenen halkımızın, tarih boyunca sergilemiş olduğu her türlü özgürlük, adalet ve eşitlik arayışı komplolarla karşılık bulmuş ve bastırılmaya çalışılmıştır.

Yöntemi ve kapsamı itibarıyla, geçmişte yapılan tüm komplo ve saldırılara göre çok ciddi bir ayrılık gösteren 15 Şubat 1999 Uluslararası Komplosu Önder Apo’nun derin öngörüsü, eşsiz direnişi ve halkımız ile hareketimizin kahramanlık direnişi ile boşa çıkartılmıştır. Hatta yalnızca bu kara Komplo boşa çıkartılmamış, aynı zamanda Önderliğimizin İmralı’da geliştirdiği yeni-demokratik toplum paradigması çerçevesinde hazırladığı savunmalar ışığında gelişen Kürdistan Özgürlük Hareketi gücüne güç katmış ve çok daha büyüyerek, gücü Kürdistan sınırlarını aşmıştır. Yine yeni bakış açısıyla Devrimci Halk Savaşı çizgisinde, stratejik ve taktik açıdan kendini yenilemiş olan Kürdistan Özgürlük Gerillası, yakaladığı performans düzeyiyle önemli sonuçlar ortaya çıkartırken, hiçbir koşul altında Önderlik sevgisinden ve onun zafer çizgisinden taviz vermeyen Kürdistan halkı ise büyük bedeller ödeyerek Komplo’ya karşı mücadeleyi önemli bir düzeye taşımıştır.

Ancak yaşanan tüm bu gelişmeler Komplo’nun tamamen yenildiği anlamına gelmemektedir. Komplo önemli oranda zayıflatılmış olsa da Kürdistan halkının tasfiyesini öngören bu güçler, bugün halen bu amaçlarından vazgeçmedikleri gibi, yeni yol ve yöntemlerle sonuç almaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda Kürdistan’ın tüm parçalarındaki halkımıza dönük en insanlık dışı saldırıları yürütmekte ve halkımızın kazanımlarını engellemeye çalışmaktadırlar.

HAMLEYE GÜÇLÜ KATILALIM

Şüphesiz bu saldırı dalgalarına dönük olarak içinden geçmekte olduğumuz bu tarihi süreçte, çok anlamlı bir direniş çığlığı ile cevap verilmektedir. Leyla Güven ve Nasır Yağız öncülüğünde, dünyanın birçok merkezinde ve zindanlarda gelişen kararlı duruş, gericiliğe karşı savaşan tüm ilerici insanlığa ilham olmakta, Önderliğimizin ve halkımızın özgürlüğüne olan inancı daha da pekiştirmekte ve aynı zamanda Uluslararası Komplocu güçlere karşı bir iradi duruşu ortaya koymaktadır. Bu değerli eylemci yoldaşlar, görkemli direnişleriyle herkese gereken mesajı vermişlerdir. Biz gerilla güçlerine zafer gerillası olmayı emreden bu kahramanca direnişi doğru anlıyor ve tüm devrimci coşkumuzla selamlıyoruz. Halkımızı direnişçiler etrafında kenetlenmeye, başlatılan bu önemli hamleye güçlü katılmaya çağırıyoruz.

ÖZGÜRLÜK GERİLLASI OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN DOLÜ OYNACAĞIZ

Uluslararası Komplo’nun 21’inci yılına girmekte olduğumuz bu dönemde, artık halkımızın ve biz Kürdistan Özgürlük Gerillalarının, Önder Apo’nun esaretine tahammülü kalmamıştır. Önder Apo’nun özgürlüğü sağlanmadığı sürece Komplo’nun yenildiğinden bahsedemeyeceğimiz gibi, halkımızın da özgürleşemeyeceği bir gerçektir. Kürdistan özgürlük gerillasının önündeki nihai hedef bu olduğu gibi, içine girilen yeni dönem bu çerçevede yaşanacak gelişmelere sahne olacaktır. Bu bağlamda dönemin gerektirdiği mücadele tarzıyla yoğrulan her bir HPG gerillası, Uluslararası Komplo’yu tarihin karanlık sayfalarına gömmek için gerekli olan azim, inanç, kararlılık, istek ve fedai ruha sahip birer militan olarak, dönemin gerektirdiği mücadele çizgisinden taviz vermeyerek, dönem görevlerinin gereğini yerine getirecektir.

Uluslararası Komplo’ya karşı verilen mücadelede hiçbir zaman ikirciklik yaşamayan Kürdistan Özgürlük Gerillası olarak 21’inci yıl mücadelesinde bu kutsal amaç uğruna verdiğimiz mücadeleyi daha da yükselteceğimizi ve amaca giden yolda komployu yenme ruhu ile üzerimize düşen rolü çok daha büyük bir bilinç, fedakarlık ve azimle oynayacağımızı belirtiyoruz.”