Hewreman Konferansında dilin önemi tartışıldı

Hewreman Konferansının ikinci gününde, bölgede kullanılan dilin önemine dikkat çekildi.

Hewreman Konferansı, Hewreman dilini tanıtma paneli ile devam ediyor.

Hewreman dilini ve bölgesini tanıtma konulu panelin sunumunu Dr. Mehdi Secadi yaptı. Hewraman bölgesinde kullanılan dilin bir lehçeden daha fazla bir derinliğe ve tarihsel kökene sahip olduğunu vurgulayan Secadi, Kürt kütlürünün temelini oluşturan Hewreman kültürünün de bu nedenle sıradan ele alınmaması gerektiğini belirtti. Secadi, Hewreman kültürünü kulak ardı etmenin Kürt kültürünü kulak ardı etme anlamına geldiğine de vurgu yaptı.

Ayrıca panelde konuşan Sabah Cebari de Hewraman bölesinde kullanılan dile dikkat çekti ve Hewreman dilinin dününü ve bugünkü etkilerini dile getirdi. Son olarak da Cebari Hewreman'da kullanılan lehçelerin yazılması ve okunması arasındaki farklılıklara vurgu yaptı.

Panelin sonunda ise 6 kişi söz hakkı alarak yapılan sunumlar hakkında fikirlerini aktardılar.