Êzidîlerden PKK ve dünyaya çağrı

Kürdistan’ın tüm parçalarından, Avrupa, Rusya ve Ermanistan’dan temsilcilerinin katılımıyla Şengal’de yapılan Demokratik Êzidî Toplum Koordinasyonu toplantısı sonuç bildirgesi açıklandı.

Demokratik Êzidî Toplum Koordinasyonu açıklamasında, PKK’nin Êzidîlere umut olduğunu belirterek, ‘bu toplumun sizlere ihtiyacı olduğunu ve gerekli sağduyuyu göstereceğinize inanıyoruz’’ denildi.

Demokratik Êzidî Toplum Koordinasyonu toplantısı 25-28 Aralık tarihleri arasında Şengal dağlarında Kürdistan, Avrupa, Rusya ve Ermenistan’dan 60’ın üzerinden delegenin katılımıyla gerçekleşti.

‘FERMANLAR KADERİMİZ DEĞİL…’

Yayımlanan sonuç bildirgesinde, toplantıda Êzidî toplumunun geleceğini belirleyeceği tüm konularda önemli tartışmaların gerçekleştiği belirtildi. Bildirgede, ‘’fermanlar hep kaderimizmiş gibi her fermandan sonra dünyanın dört bir yanına savrularak kan kaybetmişiz. En son 74. Ferman olarak ifade edilen esasta daha fazlasını yaşamış, ancak yaşadığımız fermanları bile unutturulan bir toplumuz. Artık Êzidîler olarak bize reva görülen bu gerçeği değiştirmek istiyoruz. Yaşadığımız son acı fermanı, ders çıkarmanın vesilesi yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda dünyanın dört bir yanına savrulmuş toplumumuzun birlik ve dayanışmasının önemi ve zorunluluğu üzerinde yoğun tartışmalar yürütülmüştür. Bu temelde dünyaya dağılmış ve parçalanmış Êzidî toplumunun birliğini sağlayacak girişimlerde bulunulması; bu girişimi bir platforma, bir iradeye ve mekanizmaya uluşması hedeflenmiştir.’’ denildi.

YEREL VE ULUSLARARASI GÜÇLERE ÖNEMLİ ÇAĞRI

Sonuç bildirgesinin devamında, Şengal’ ilişkin önemli tartışmaların yürütüldüğü ve bu konuda bazı kararlar alındığı belirtildi. Bildirgede şöyle denildi:

‘’Biz Êzidîler nerede yaşarsak, nerede olursak olalım Şengal tüm Êzidîerin ortak mekanıdır, vatanıdır. Tüm Êzidî toplumumuz için Şengal’in manevi ve önemli bir yeri bulunmaktadır.  Şengal’in geleceği tüm Êzidî toplumunun geleceğidir. Bu bilinç ve sorumlulukla Êzidîlerin bulunduğu her alanda Şengal’i merkezine alan bir çalışma yürütmesi Şengal’le maddi manevi her türlü destek içinde bulunması yaklaşımı toplantımızda esas alınmıştır. Yine son süreçte Şengal gündemli yaşanan bazı tartışmalar Êzidî toplumumuz açısından acı verici ve rahatsız edicidir. Şengal’e ilişkin söyleyecek sözü olmaması gereken, Êzidî toplumunun yüzüne bakamayacak olanlar Şengal’in Êzidîlerin sahibi olmaya soyunmaları ve üstelik bunu Kürt ve Êzidî düşmanı AKP devletini arkasına alarak yapmaları kapanmamış yaralarımıza acı vermektedir. Êzidîleri DAİŞ’in eline bırakıp, bugün hiçbir şey olmamış gibi, ferman öncesine dönmek ve idare etmeyi dayatmak bu toplumdan ve psikolojisinden zere anlamamaktır. Êzidî toplumu olarak yaşadığımız korku ve kaygılara anlam verilmelidir. BM, AB gibi Uluslararası kurumların garantörlüğünü ve güvencesini istediğimiz gibi Ortadoğu’da DAİŞ’le etkili mücadele eden ulusal bir güç olan PKK’nin Êzidî toplumunun feryadına yetişmesi ve halen bu toplumu savunmasını istemek bizim hakkımızdır. PKK feryadımıza yetişirken kimseye sormadı, bize de sormadı ve kimse de engelleyemedi. Kendisi insani ve ulusal bir sorumlulukla karar vererek geldi.’’

Açıklamanın devamında, uluslararası güçlerin Êzidilerin güvenliğini ve geleceğini henüz güvenceye almadığına dikkat çekilerek, Êzidi halkının halen ‘PKK’nin savunmasına ihtiyaç duyduğunu tespit edilmiştir’ denildi.

Toplantı sonuç bildirgesinde PKK’ye şu çağrı yapıldı:

‘’Toplantımız bu vesileyle de PKK’ye de tekrar şu çağrıyı yapmaktadır: Fermanda Êzidî toplumumuzun feryadına yetişmeseydiniz ya katledilirdik, ya da kendisini kurtarabilenler bir daha Şengal’e dönmemek üzere gidecek ve Şengal boşalacaktı. Siz Şengal’e gelerek insanlarımıza umut oldunuz, insanlarımız sizi güvence gördüğü için en zor şartlarda kalarak direnişi tercih ettiler, gitmediler. Bu insanlarımızın güvenlik, idare vb. birçok sorunu ve kaygısı çözülmemiş ve güvenceye alınmamıştır. Halen bu  topluma karşı sorumluluklarınızın olduğunu düşünüyoruz ve temelde resmi bir açıklamanız ve girişiminiz olmamakla birlikte çıkmanızı doğru bulmuyoruz. Bu toplumun sizlere ihtiyacı olduğunu ve bu konuda gerekli sağduyuyu göstereceğinize inanıyoruz.’’

ŞENGAL’İN ÖZERKLİĞİ ESAS ALINACAK

Bildirgenin devamında Şengal için öngörülen statü için şu değerlendirmeler yapıldı:

Toplantımız Êzidîlerin haklarını güvenceye alan yine Şengal’in özerkliği perspektifi üzerinden tüm Êzidîlerin ortaklaşacağı bir siyaset ve diplomasi yaklaşımı esas alınmıştır. Bu temelde uluslararası kurumlar nezdinde ve bölgede gerekli girişimlerde bulunulması kararlaştırılmıştır. Toplantımız Êzidîlerin ve Şengal’in sorunlarını çözme temelinde irademizi kabul eden bölgesel hükümet ve merkezi hükümet başta olmak üzere tüm güçlerle görüşmelere açık olduğunu da beyan etmektedir.’’

ÊZİDİLERE ÖRGÜTLENME ÇAĞRISI

Demokratik Êzidi Toplum Koordinasyonu sonuç bildirgesinin devamında şu ifadeler yer aldı:

Toplantımızda önemle üzerinde durulan ve tartışılan bir konu da Êzidîlerin bulunduğu ülkelerde alanlarda kendilerini örgütleme, iradeleşme ve bu temelde sisteme katılma, kendisini ifade etme konuları olmuştur. Bu temelde Êzidîlerin bulunduğu tüm alanlarda-ülkelerde özgün-özerk örgütlenmelerini derinleştirmeleri, yoksa geliştirmeleri temelinde toplumumuzun birliğini ve bütünlüğünü sağlamaları esas alınmış. Şengal somutunda toplumumuzun fermandan bu yana ihtiyaç temelinde geliştirdikleri öz örgütlenme ve kurumlaşmalarını özerklik anlayışı temelinde yeniden ele alınması ve yapılanması yaklaşımı esas alınmıştır.

Tüm alanlardaki Êzidî toplumumuzun ortak örgütlenme ihtiyacından yola çıkarak toplantımız, yurtdışı ve dört parça Kürdistan’da Êzidî örgüt ve kurumlarımızın yeterli temsillerinden oluşan 31 kişilik Demokratik Êzidî Toplum yönetimini seçmiş ve beş kişilik koordinasyonunu belirlemiştir.

Yine toplantımızda Şengal ve tüm Êzidîler için tartışılan bir konu da Şengal savunma güçlerimizin durumu olmuştur. YBŞ’nin ideolojik, örgütsel olarak derinleşmesi, nicelik olarak büyümesi karar altına alınmıştır.  YBŞ’nin sadece Şengal’in değil tüm Êzidîlerin umudu olduğu gerçeği ifade edilerek Êzidîlerin bulunduğu tüm alanlarda YBŞ’ye maddi ve manevi destek yaklaşımı esas alınmıştır. Yine fermandan bu yana büyük bir kahramanlık ve özveriyle DAİŞ çetelerine karşı direnmiş, büyük bedeller vermiş YBŞ’nin resmi bir statüye kavuşması için girişimlerde bulunulması yaklaşımı belirlenmiştir.

Toplantımız BM, AB, Amerika ve ilgili uluslararası kurumlara çağrıda bulunmuş. Êzidî toplumumuzun haklarını güvenceye alma, Şengal’in özerkliği ve Êzidîlerin kendi kendisini yönetebilmeleri ve bu temelde Şengal’in sorunun çözülmesi için girişimlerde bulunmalarını ve garantör olmalarını istemiştir.

Toplantımız Tüm Êzidî toplumuna da seslenerek siyasi düşünceleri, partileri ne olursa olsun parti, aile, aşiret çıkarlarımızın üstünde Êzidî toplumumuzun birlik ve bütünlüğünü esas almaya, bu temelde Êzidîlerin bulundukları tüm alanlarda birlik ve bütünlüğünü sağlamaya çağırmıştır.

Yine en son olarak dünyanın dört bir tarafına savrulan Êzidî halkımıza kutsal topraklarına dönmeye çağırıyoruz. Toplumsallığımızı ve birliğimizi kendi köklerimizin olduğu topraklarımızda, kutsal mekanlarımızda gelişeceğine inanıyoruz.