AP milletvekilleri: PKK terör örgütleri listesinden çıkartılsın

AP üyesi 102 milletvekili, Türk devletinin saldırılarını durdurarak müzakere yapmasını ve PKK'nin 'terör örgütleri listesi'nden çıkartılmasını istedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi 102 milletvekilinin imzasını taşıyan bir bildiri yayımlanarak, PKK'nin Avrupa Birliği'nin (AB) 'terör örgütleri listesi'nden çıkartılması ve Türk devletinin saldırılarının sonlandırılması istendi.
Başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinden milletvekilleri, bildiride şunları belirtti: "Şiddet Türkiye ve bölgenin istikrarı için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bu şiddetin derhal son bulması gerekiyor; tekrardan barış ve müzakere sürecine girilmelidir. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler ve ABD de olmak üzere birçok kuruluş ve devlet Türkiye'ye barış çağrılarını yaptı. Demokratikleşme ve çözüm ancak şiddetin son bulmasıyla mümkün."
Bildiride, 2013 yılında başlatılan sürece dönülmesi istenirken, Kuzey İrlanda modeli örnek gösterildi.

'LİSTE FESHEDİLSİN'

Avrupa milletvekilleri, PKK’nin AB terörist örgütleri listesinden çıkartılması talebinde de bulunarak, "Bu liste barış, diyalog ve müzakerelerin başlatılmasının önünde engeldir.  Onun için biz aşağıda imzası olan parlamenterler, bu listenin feshedilmesini istiyoruz. PKK’nin AB'nin terör örgütleri listesinden derhal çıkartılması gerekiyor" dedi.

İMZACILAR

Bildiriyi imzalayan milletvekilleri şunlar:

"VERGIAT Marie-Christine
GOMES Ana
VALERO Bodil
WEIDENHOLZER Josef
DEMESMEAKER Michael
KELAM Tunne
BILBAO BARANDICA Izaskun
CASTALDO Fabio Massimo
CARTHY Matt
ALBIOL GUZMAN Marina
AUKEN Margrete
BJORK Malin
ANDERSON Martina
BOYLAN Lynn
CHOUNTIS Nikolaos
BENIFEI Brando
CHRISTOFOROU Lefteris
BOVÉ José
CHRYSOGONOS Kostas
CORRAO Ignazio
COUSO PERMUY Javier
DE MASI Fabio
FERREIRA João
DURAND Pascal
FARIA Jose Inacio              
ECK Stefan
KAILI Eva
LOPEZ BERMEJO Paloma
COFFERATI Sergio Gaetano
ERNST Cornelia
EVI Eleonora
MARAGALL Ernest
GRASWANDER-HAINZ Karoline
LÖSING Sabine
FORENZA Eleonora
BUCHNER Klaus
HÄNDEL Thomas
FREUND Eugen
GERICKE Arne                    
MAVRIDES Costas
GRAPINI Maria
DELLI Karima
THEOCHAROUS Eleni                         
JAAKONSAARI Liisa
HADJIGEORGIOU Takis
SEBASTIA Jordi
HAUTALA Heidi
JADOT Yannick
DE JONG Dennis
STAES Bart
MARINHO E PINTO António                
JOLY Gro Eva
KARI Rina Ronja
KELLER Jan
MICHELS Martina
KONEČNÁ Kateřina
KYLLÖNEN Merja
LAMBERT Jean
LE HYARIC Patrick
LOCHBIHLER Barbara
LUNACEK Ulrike
MALTESE Curzio
JUARISTI ABAUNZ Iosu
MASTALKA Jiri
GONZALEZ PENAS Tania
KUNEVA Kostadinka
MATIAS Marisa
MÉLENCHON Jean-Luc
MINEUR Anne-Marie
REIMON Michel
PAPADIMOULIS Dimitrios
NI RIADA Liadh
PANZERI Pier Antonio
SANT Alfred
PEDICINI Piernicola                     
PIRINSKI Georgi
VALLINA DE LA NOVAL Angela Rosa
REGNER Evelyn
PAPADAKIS Demetris
SPINELLI Barbara
RIVASI Michèle
VIEGAS Miguel
SAKORAFA Sofia
SÁNCHEZ CALDENTEY María Dolores Lola
SCOTT CATO Molly
URTASUN Ernest
SERRÃO SANTOS Ricardo
SMITH Alyn
ZUBER Inês
SKRLEC Davor
VAJGL Ivo                                               
ZIMMER Gabriele
TAYLOR Keith
SENRA RODRÍGUEZ Lidia
REVAULT d'ALLONNES BONNEFOY Christine
TERRICABRAS Josep-Maria
TORRES MARTINEZ Estefania
URBAN CRESPO Miguel
SYLIKIOTIS Neoklis
VANA Monika
SCHOLZ Helmut
ZDANOKA Tatjana."