Neanderthal genlerinin Covid-19’a etkisi olabilir!

Almanya’da yapılan bir araştırmada, birçok insanda çok düşük düzeyde de olsa bulunan Neanderthal genlerinin Covid-19 gibi enfeksiyonların daha ağır geçmesinin nedeni olabileceği savunuluyor.

Neanderthal insanının tümüyle kaybolmadan önce Homo Sapiens ile karışımından dolayı bu türün genini taşıyan insanların olduğu biliniyor. Bu genlerin toplama oranı yüzde 1 ila 3 arasında değişiyor. Ancak Neandertal genleri her bireyde farklı yerlerde bulunuyor.

Almanya’nın genetik araştırmalarında önde gelen kuruluşlarından Max-Planck Enstitüsü’nce yapılan çalışmada, Neanderthal genlerinin halen süren Covid-19 enfeksiyonundan ağır etkilenmenin nedeni olabileceği savunuldu. Preprint-Server bioRxiv’de yayınlanan araştırmaya göre, birlikte iletilen kromozomlar üzerinde birbirleriyle ilişkili lokuslardaki DNA dizisine verilen isim olan harpotiplere dikkat çekildi. Bu, genom dizisindeki 3 numaralı kromozom için kullanılan bir tabir.

3 bini aşkın hastanın kan testlerinin alınarak yapılan araştırmaya göre, haplotiplerinde daha fazla oranda Neanderthal izi bulunan bireyler Covid-19 enfeksiyonunu daha ağır bir biçimde geçiriyor.

Daha önce yapılan ve İtalya ile İspanya’dan hastaların genlerinin araştırıldığı bir başka araştırmada da 9 ile 3 numaralı kromozomun doğrudan Covid-19 hastalığının bireyin bedenindeki gelişimiyle bağı olduğu savunulmuştu.

Kiel Üniversitesi Moleküler Biyoloji Enstitüsü Direktörü Andre Franke’ye göre ise, her ne kadar Max-Planck Enstitüsü’nün araştırması ‘ilginç’ olsa da Neanderthal genlerinin doğrudan klinik bir etkisi bulunmuyor. Günümüz insanının genlerindeki Neanderthal genomlarının yüzde 95’inin negatif seçildiğini kaydeden Franke, söz konusu haplotipin pozitif bir rol oynaması gerektiğini savundu.

Neanderthal genlerinin izini taşıyan haplotiplere sahip bireylerin oranı Avrupa’da yüzde 8 civarında iken, günümüz insanı Homo Sapiens’in çıkış noktası olan Afrika’da bu oran çok çok düşük. Ancak Güney Asya’da oldukça yüksek oranda bireyde bu genlerin kalıntıları bulunuyor. Bangladeş’te bu oran yüzde 63’ü buluyor.