Kadın peşmergelerin vahşi eğitimi biçimi...

Kadın peşmergelerin vahşi eğitim biçimi, Kürt kadınlarının özgürlük mücadelesine saldırıdır.

 21. yüzyılda kadın özgürlük sorununun stratejik bir sorun olduğu artık tüm demokrasi ve özgürlük çevrelerince kabul edilmektedir. Tarihsel olarak ama özelde 20. Yüzyıl devrimlerine bakıldığında kadınlara devrim içinde yardımcı rolü verilmiş, savaşların geri cephelerinde rol oynamaları beklenmişti.

KÜRT KADINI KAZANIMLARDA BÜYÜK ROL SAHİBİ OLDU

Güney Kürdistan tarihine bakıldığında Kürt kadınlarının elde edilen Kürt kazanımlarında çok önemli bir emeklerinin ve rollerinin olduğu görülür. Ancak bunca emek ve başat role rağmen Güney Kürdistan'daki kadın iradesi ve renginin ortaya çıkmasına erkek egemen zihniyet izin vermiyor. Kadınlar parti ve örgütlerin üst yönetimlerinde, kritik karar organlarında yer almıyor. Buna izin verilmiyor. Tüm diplomatik görüşmeler, önemli siyasi kararlar erkekler arasında yapılan tartışmalar sonucu belirleniyor. Güney Kürdistan'daki siyasi partilerin büyük bölümünde erkek egemen bir zihniyet ve yaklaşım söz konusudur. Kadınların özgür irade ve örgütlülüklerinin gelişmesine izin verilmiyor.

'ERKEK'E BENZEYEREK ÖZGÜR OLUNMAZ

Peşmerge içinde kadınların sayılarının arttırılması, peşmerge kadın komutanlarının, yönetimlerin gelişmesi ve ülke savunması içinde yer alması kadınlar açısından çok önemlidir ve geliştirilmesi gerekir. Ancak bu yapılırken amaç, tarz, yöntem ve üslup çok önemlidir.
Son günlerde peşmerge eğitimlerinin basına yansıyan eğitim görüntülerini, fotoğrafları gördük. Bunlar kabul edilemez görüntü ve fotoğraflardır.
Kürt kadınlarının yaşamın her alanına özgür ve eşit katılımının geliştirilmesi gerekir. Kadınlar öz savunma, siyaset, sosyal yaşam, ekonomi, kültür, basın gibi tüm yaşam alanlarına özgürlükçü düşünce ve sistemi ile kadın rengi, iradesi temelinde katılm sağlamalıdır. Eğer kadınlar herhangi bir yaşam alanına erkeğe benzeyerek, onu taklit ederek bir katılım sağlıyorsa, bu, özgürlük değildir. Bu, erkek egemen sistemin çok daha güçlü bir biçimde kendisini örgütlemesidir. Yani egemen erkekliğin ve köle kadınlığın geliştirilmesidir.
Kaldı ki yalnızca kadınların değil, erkeklerin de bu çirkin egemen erkek sisteminden kurtarılması gerekir. Egemen erkekliğin kadın özgürlüğü ve örgütlülüğü temelinde bir dönüşüm ve değişim yaratma mücadelesi veriyoruz.
Kadın rengiyle, kadın tarzıyla çalışmak demek, demokratik, özgürlükçü, ekolojik olmak demektir. Bu rengin topluma, erkeğe yansıtılması temelinde özgür bir yaşamın inşa edilmesidir.
Biz kadınlar, erkek egemen dünyaya karşı savaşıyoruz. Kadına karşı şiddet uygulayan, kadını köleleştiren egemen erkek dünyaya karşı savaşıyoruz.
Erkek egemen dünya baskıcıdır. Zorba, yalan ve komploya dayalı bir şekilde  kadınları köleleştirmiş ve bu temelde tüm insanlığı egemenliği altına almıştır. Bugün dünya bir avuç egemen erkek tarafından yürütülmektedir. İnsanlık krizlerinin, savaşların, göçlerin, yoksulluğun, yolsuzluğun, işsizliğin, kadına yönelik her türlü çirkin köleleştirme politikalarının sorumlusu bu bir avuç erkek tekeli ve onun yarattığı egemen erkek sistemidir. Ataerkil sistem kadın cinsini köleleştirmiş, iradesizleştirmiş, kendi hizmetçisi yapmıştır. Erkek egemen dünya doğa düşmanıdır. Vahşidir. Hiçbir estetik, güzellik, incelik, bu dünyanın erkeğinden beklenemez.

KÜRT TOPLUMUNUN AHLAKINA AYKIRI

Basın-yayın ve medya organlarına yansıyan kadın peşmergelerin görüntüleri gerçekten hiçbir şekilde kabul edilemez görüntülerdir. Bu eğitimleri kimler veriyor? Neden böylesi çirkin, vahşice görüntüler çok büyük bir marifetmiş gibi kamuoyuna yansıtılıyor? Kadın peşmergelerin hayvanları canlı canlı yemesi, yine kadın ve erkek peşmergelerin birlikte eğitimleri sırasında erkek peşmergelerin yarıya kadar çıplak görüntülerinin sergilenmesi görüntüleri gerçekten düşündürücüdür.
Oysa ki bu görüntülerin hiçbiri Kürt toplumunun yaşamına, adet, gelenek, ahlak kurallarına uygun değildir. Ben Kürdistan'da hiçbir Kürt peşmerge sorumlularının, yönetimlerin bu tarz bir eğitim vereceğini, bunu kabul edeceğini düşünmüyorum. Kürt insanlarının -hangi siyasal görüş ve ideolojiden olursa olsun- kendine ait manevi değerleri, gelenekleri, ahlakı, kültürü, ilkeleri vardır. Örneğin Kürt insanları doğa dostudur. Hayvanlara büyük sevgi ile yaklaşır, emek verir. İhtiyaçları çerçevesinde bir yaklaşım gösterir. Yine Kürt erkeklerinin geri, feodal özelliklerini eleştiriyoruz ama Ortadoğu erkekleri içinde kadınlara en fazla saygı ve sevgi duyan bir gerçekliği vardır. Bu tarz eğitimleri Kürt komutanların yaptırmadığı, buna öncülük etmediği bellidir.

TOPLUMSAL DOKU BOZULMAK İSTENİYOR

Bu eğitimler dış ülkelerden gelen batılı komutanlar tarafından veriliyor. Eğitimlerin bu denli çirkin, Kürt toplumunun, kadınların doğasına aykırı verilmesi son derece bilinçlidir. Toplumsal dokuların bozulması hedefleniyor. Oysa ki başta Rojava'da YPJ olmak üzere, Kürdistan'daki kadın gerillaya karşı tüm dünyanın büyük bir sevgisi ve saygısı gelişmişti. Rojava'daki kadın özgürlük savaşçılarının, gerillaların duruşu Kürt toplumu içindeki kadınların hem gerilla hem peşmergeye katılım eğilimlerinde patlama yaratmıştı. Bu tarz eğitimlerle kadınların katılımı da engelleniyor.

KADIN ÖZGÜRLÜK ÇİZGİSİ HEDEFTE

Bu tarz eğitimlerle YPJ şahsında kamuoyunda gelişen kadın özgürlük çizgisine, bu eğilime düşmanlık yapılıyor. Kürt kadınları içinde yurdunu seven, koruyan, özgürlükçü eğilime karşılık buna alternatif erkeksi kadın tipi Kürt kadınları içinde geliştirilmeye çalışılıyor.
Kürdistan'da Başkan APO’nun mücadelesi öncülüğünde Sakine Cansız'lardan başlayan bir radikal özgürlük eğilimi vardır. Kürt kadınları her parçadan katılımla Kürdistan dağlarında birlikte savaşmış, şehitler vermiştir. En son Rojava devriminde YPJ şahsında ortaya çıkan kadın özgürlük duruşu Sakine Cansız'lardan başlayan 40 yılı aşan PKK ile birlikte büyüyüp gelişen kadın özgürlük hareketinin büyük bilinciyle, emekleriyle yaratılmıştır. Kadın ordulaşması Önder APO’nun perspektifi, ön açıcılığı, eğitimleri, büyük mücadele ile geliştirildi.
YPJ şahsında ülkesini savunan, fedai, özgürlükçü, kendi kadın cinsini seven, erkek egemenliğine karşı duran, erkekle eşit düzeyde komutanlık yapan,  kendi kadın sistemi ve iradesi olan, kadınları kadınların eğittiği bir sistem tüm dünya kamuoyuna yansıdı. Rojava devriminin en çarpıcı yanı Rojava kadın devrimi olgusudur. Kürdistan'da Reber APO öncülüğünde gelişen kadın ordulaşması sadece silah elde eylem yapan, savaşan bir ordu değildir. Kadın gerilla aynı zamanda ataerkil sistemin yaşam kalıplarına, kadınların köleleştirilmesine, erkek egemenliğine karşıdır. İdeolojik eğitimlerinin temelinde kadın özgürlük çizgisi, feminist öğeler vardır. Kürdistan'da kadın gerilla, Kürt toplumunda özgür yaşam ve ilişkilerin geliştirilmesinin öncüsü ve garantisidir. Kapitalist modernist yaşamı radikal reddeden kadındır. Kürt insanlarının en büyük kör düğümü olan evlilik kurumunu eleştiren, burada değişim-dönüşüm yaratan özgürlük militanıdır. Devlete karşıdır. Antikapitalisttir. Özgür aşkın yaratılması savaşını verendir. Kürdistan'da kadın gerilla 'xwebûn' olmaktır. Hiçbir erkeğin mülkü olmadan, kendi ayakları üzerinde durabilen kadındır. Kürdistan'da kadın gerilla kadın kimliği ile egemen erkek sistemin dışında kadın kurtuluş ideolojisi, jineoloji temelinde kadın partileşmesi, kadın sistemi ile yaşayan kadın demektir. Çok evliliğe, kadın sünnetine, küçük yaşta evliliğe, kadına yönelik şiddete karşıdır. Kürdistan'da kadın gerilla kapitalist sistemin ve Ortadoğu’nun gerici, kadını kapatan yaşam anlayışının, yaşam tarzının tam karşısındadır. Özgür kadını temsil etmektedir. Kendi kararlarını kendisi alır. Kendi komutanlarını kendisi seçer. Demokratiktir. Bir yanlış olduğunda bunu eleştirir. Karşı çıkar. Özgürlükçüdür. Ve en önemlisi insan dostu, doğa dostudur. İçimizde önemli oranda vejetaryen kadın arkadaş vardır.
Böylesi özgürlükçü bir kadın sistemi ABD dahil hiçbir orduda yoktur. Hatta mevcut ordular bunun tam tersidir. Çünkü ulus-devletin orduları egemen erkekliği geliştiren ordulardır. Bu ordular anti demokratik, anti özgürlükçüdür. Türk ordusuna bakalım: Bu ordular, işgalcidir, talancıdır, tecavüzcüdür.

KADININ SAYGINLIĞI VE KATILIMI ENGELLENMEK İSTENİYOR

Kürdistan'da Başkan APO öncülüğünde demokratik ulusun öz savunmaya dayalı, özgürlükçü, demokratik, ekolojik anlayışa sahip ordusu gelişti. Buna karşılık ise bu peşmerge eğitimlerinde somut olarak görülen; kadınları vahşi erkeklere benzeten, kadın doğasına aykırı olarak duygusuz, soğuk, acımasız bir tip geliştirilmek isteniyor. Dolayısıyla bu eğitim tarzı Kürt kadınlarının özgürleşmesine, yurtseverliğine, fedailiğine karşı düşmanlık temelinde geliştirilen eğitimlerdir. Toplumun kadından nefret etmesi sağlanıyor. Kadınlara duyulan sevgi bitirilmek isteniyor.
Hem Kürt kadınlarının dünyada yarattıkları saygı, hayranlık ve sevgi yerle bir edilmek isteniyor hem de Kürt kadınlarının gerillaya, peşmergeye katılımını engelleme amaçlıdır.
ABD patentli bu tarz eğitimler Kürt kadınlarına karşı düşmanlıktan kaynaklanıyor. Kürt kadınları hangi partiden olursa olsun, giderek gelişmekteler. Kürt kadınları bütün partilerde daha fazla rol almak, rol oynamak, karar gücü olmak istemekteler. Bu yönü ile demokrasinin gelişiminde çok önemli bir role sahipler. Bu engellenmek isteniyor.
Özellikle Rêber APO öncülüğündeki çalışmaların tümünde Kürt kadınları çok büyük devrimsel gelişme yaşadılar. Bu Ortadoğu'daki Türk, Fars, Arap, Ermeni, Süryani gibi bu topraklarda yaşayan tüm kadınları etkiledi.
Kürt kadın peşmergelere bu tarzda çirkin bir şekilde eğitim vermek ve bunu kamuoyuna yansıtmak bilinçli olarak Kürt kadınlarının karalanmasıdır. Kürt kadınlarının özgürlüğüne, onların mücadelesine saldırıdır. Tüm Kürt kadınlarının ve ilgili çevrelerin bunu böyle bilmesi anlaması, karşı koyması ve teşhir etmesi doğrudur. Bunu daha yaygın ve etkili yapmak gerekir. Kürt kadınlarına karşı geliştirilen bu politikalar teşhir edilmelidir. Buna izin vermemek gerekir. Peşmergeye katılan kadınlar özgürlük, yurtseverlik çizgisi temelinde, kadın iradesini geliştiren tarzda eğitim görmelidir.
Kürdistan'da kadın gerillaların oluşturduğu sevgi, saygı, birlik duygusu, yurtseverlik, fedailik, özgürlük, demokrasi, ekoloji, özgür yaşam ve ilişkileri geliştiren duruşları Kürdistan, Ortadoğu ve dünyada kabul görmüştür. Kimse bu tür çalışmalarla bunu bozamaz. Böyle yapanlar ancak kendilerini teşhir ederler.