Yoksul ülkeler yangınların yol açtığı kirliliğe daha fazla maruz kalıyor!

Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, en yoksul ülkelerdeki insanlar orman ve bitki örgütlerinin yanmasının neden olduğu hava kirliliğine, gelişmiş ülkelerdeki insanlardan daha fazla mazur kalıyor.

Çarşamba günü yayınlanan araştırmaya göre, en çok etkilenen Afrika kıtası, 2010-2019 yılları arasında yangınlar nedeniyle her yıl ortalama 32,5 gün "önemli" derecede zararlı partiküllere maruz kalıyor. Bu rakam Avrupa için yılda yaklaşık bir gün, Güney Amerika için ise 23,1 gün olarak hesaplandı.

Araştırmacılar, 2000-2019 döneminde bitki örtüsü yangınlarına atfedilebilecek küresel çapta günlük PM2.5 partikülleri ve ozon konsantrasyonlarını değerlendirmek için yapay zeka ve bilgisayar modelleme tekniklerini kullandılar.

Elde ettikleri bulgulara göre, bu kirlilikten en çok etkilenen ülkeler Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya, Kongo-Brazzaville ve Gabon oldu.

Orta Afrika'dan sonra, Güneydoğu Asya, Güney Amerika ve Sibirya 2000-2019 döneminde yangınlar nedeniyle en yüksek kirlilik oranlarının görüldüğü bölgeler olarak sıralandı.

Araştırmaya göre, 2010 ile 2019 yılları arasında toplam 2,18 milyar insan en az bir gün yangınların neden olduğu "yüksek kirlilik" olayına maruz kalırken, bu sayı bir önceki on yıla göre yüzde 7 daha fazla.

Bilim insanlarının iddiasına göre, yoksul ülkelerde bu kirlilik zengin ülkelere kıyasla yaklaşık dört kat daha yüksek oldu.

Bununla birlikte, zengin ülkelerdeki birçok şehir, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarının üzerinde yüksek oranda kirli havaya sahip. Bunun başlıca nedenlerinin, makalede incelenmeyen karayolu trafiği, ısınma ve fabrikalar olduğu belirtiliyor.