GÖRÜNTÜLÜ

Prof. Grubačić: Abdullah Öcalan bir liderden çok daha fazlasıdır

Prof. Andrej Grubačić, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın bir devrimci liderden daha fazlası; bir filozof, sosyolog ve bilim insanı olduğunu söyledi.

ANDREJ GRUBACIC İLE SÖYLEŞİ

Küresel solun geleceğine karar verecek olanın, iki örgütlenme ilkesi arasındaki çatışma olduğunu belirten Prof. Andrej Grubačić, “Bir seçim yapmak zorundasınız ve bence bu seçim son derece önemli; ya Rojava olacak ya da yeniden sosyalist Bulgaristan olacak. Rojava'nın ruhunu yeni küresel sola aşılamaya çalışmalıyız” dedi. 

Anarşist antropolojiye odaklanan akademik bir program olan California Institute of Integral Studies-San Francisco'da Antropoloji ve Sosyal Değişim Bölümünün Kurucu Başkanı Andrej Grubačić, Journal of World-Systems Research dergisinin editörüdür. Berkeley’deki California Üniversitesi Berkeley Sosyal Tıp Merkezi'nde de öğretim üyesidir. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın hayatını ve mücadelesini anlatan çizgi roman ‘Özgürlük Kazanacak’ kitabının İngilizce edisyonunu basan PM Press’in editörü de olan Andrej Grubačić, ANF’nin sorularını yanıtladı. 


Abdullah Öcalan ve fikirleriyle nasıl tanıştınız, ilk karşılaşmanız nasıl oldu?

Abdullah Öcalan'ın fikirleriyle faaliyetlerinin ve düşüncelerinin ilk aşamasında karşılaştım. 1990’lı yıllarda, tutuklanmasından hemen önce. Bu ilk karşılaşmaydı. Almanya'daydım ve farklı konuşmaları dinliyordum. Kurdistan'da neler olduğunu anlamaya çalışıyordum. Ben eski Yugoslavya'dan geliyorum, dolayısıyla orada yeterli bilgi yoktu. Burada insanlarla sohbet ederken Türkiye'nin Kürt bölgelerinde heyecan verici, ilginç, yıkıcı, acı verici bir şeyler olduğuna dair bazı fikirler edindim. Abdullah Öcalan'ın adını duyduğum, Hareket ile bağlantılı ve faaliyetleri hakkında farklı görüşlere sahip insanlarla tartıştığım ilk an buydu. Benim hissim, o dönemde, belki de özellikle tutuklamadan sonra bir durgunluk, nereye gideceğini bilememe, belki de kendi üzerine düşünme hissi olduğuydu. İkinci an, bazı araştırmalar ve siyasi çalışmalar yaparken Öcalan'ın fikirleriyle tanıştığım andı, aynı zamanda Meksika'daki Zapatistalar üzerine araştırma yaparken. Hem Öcalan hem de Öcalan'ın kendisiyle ilgili her türden ilginç şeye başladım. Almanya'da yaşayan dostlarımız tarafından İngilizce olarak yayınlanan ya da çevrilen ve yayınlanan düzenli bir kitap akışı vardı. Ben de onları okumaya başladım. Öcalan'ın düşünceleri arasındaki benzerlikler, ilginç benzerlikler dikkatimi çekti. Henüz Rojava ve Yugoslavya yoktu. Yani eski sosyalist Yugoslavya, çoklu etnisite fikri ve Braca dediğimiz, etnik olarak tanımlanmış farklı uluslar arasında dayanışma kurumu. Öcalan'ın fikri ise farklılıkları yok etmeden, silmeden, asimile etmeden, tek bir büyük merkezi siyasi, etnik varlık haline getirmeden üstesinden gelmekle ilgiliydi. Bu gerçekten ilgimi çekti ve bunun peşinden gitmek istedim. Daha sonra onun adının demokratik ulus olduğunu öğrendim. Yugoslavya'da yaptıklarımızla bunun arasında keşfetmek istediğim bir fark vardı.

David Graber ile birlikte yazdığınız "Anarşizm ya da 21. Yüzyılın Devrimci Hareketi" başlıklı makalenizde anarşizmin farklı coğrafyalarda yaşadığını belirtmiştiniz. Rojava deneyimini analiz etmeniz bu tezi ortaya koymanızda nasıl etkili oldu ya da Abdullah Öcalan'ın "demokratik ulus, demokratik konfederalizm, kadın özgürlükçü ekolojik toplum" temelli fikirlerinin pratik versiyonu olan Rojava deneyimi anarşizm ideolojisi için ne ifade ediyor?

Tabii ki 2012'den sonra Rojava'ya ve orada olup biten her şeye çok ilgi duymaya, merak etmeye ve bir dereceye kadar dahil olmaya başladım. İlginç olan, Rojava değil, çünkü biz o sırada şiddetlenen küreselleşme karşıtı hareketin tam ortasındaydık. Sanırım aklımızdaki insanlardan biri de çoğunlukla küreselleşme karşıtı zirveler olarak adlandırdığımız farklı gösterilere katılan insanlar, Meksika'daki Zapatistaların etrafında olan insanlar, onlardan ilham alan insanlar, o zamanlar çok büyük olan küresel eylem karşıtı koalisyondaki insanlardı. Dünya Sosyal Forumu o zaman ortaya çıkmaya başladı ve ayrıca Arjantin'deki pek çok insan, -muhtemelen hatırlarsınız-, 2001'de büyük bir öz faaliyet ve öz yönetim patlaması yaşandı. İspanyolcada öz yönetimden bahsetmek anlamına gelen "auto gestion" terimini kullanıyorlardı. Biz de ilginç bir fenomen olduğunu düşünüyorduk. Onlar kendilerine asla anarşist demiyordu. Bu insanların çoğunun farklı referansları vardı ancak anarşistlerin her zaman kutladığı ve savunduğu ilkeleri açıkça destekliyor ve kutluyorlardı. Karşılıklı yardımlaşma, ademi merkeziyetçilik, aşağıdan federalizm, gönüllü birliktelik ve anarşistlerin 19. yüzyılda siyasi bir hareket olarak siyasi bir programa dönüştürdükleri tüm bu şeyler.

Şimdi, anarşizme sahip olmak için anarşistlere sahip olmanız gerektiğini düşünmüyorum, değil mi? Yani arada bir fark var. Anarşizm, David (Graber) ve benim söylediğimiz de buydu, her zaman orada olacak. Anarşist ilkeler her zaman yeni nesil isyancılar tarafından yeniden canlandırılacaktır, çünkü onlar isyancıdır. Sağduyu. Bir çeşit isyancı sağduyusu. Şimdi, kendine anarşist diyen hareket, zamanın belirli bir dönemine bağlı olarak bunları benimseyebilir ya da benimsemeyebilir. Meksika'daki köylülerin ya da Buenos Aires'teki insanların anarşist fikirleri benimsemesinde garip bir şey yok, çünkü anarşistler bu anlamda her yerdeler.

Şimdi, aleyhinde konuştuğumuz ve yazdığımız ve hala aleyhinde konuştuğum ve yazdığım şey, devrimci ticaret hakkında eski, öncü, bürokratik, sosyalist bir düşünme yönteminin paralel olarak yeniden dirilmesidir ve maalesef Soğuk Savaş'tan sonra ve bürokratik sosyalizmin utanç verici bir şekilde çözülmesinden sonra ortadan kalkmakla kalmadı, aslında geri geldi.

Tüm bu Troçkist, hadi "binyılcı sosyalist" diyelim, aynı zamanda sosyal demokrat sosyalistlerin geri dönüşüne tanık oluyoruz. Ulus etrafında, devlet etrafında, ekonominin örgütlenmesine dair üretimci fikirler etrafında dönen fikirler ve bunların hepsi. Sanırım hissettiğimiz şey, bu eski fikirlerin yeniden canlanma tehlikesi olduğuydu.

Sol, küresel sol, elbette Wallerstein ve Öcalan geleneğinde dünya tarihi ve dünya sistemleri hakkında yazan biri olarak, yeni küresel solun tanımı için büyük bir savaş mücadelesi olduğunu söyleyebilirim. Temelde iki kamp olduğunu söyleyebilirim. Kamplardan biri Jakoben fikirler, modernist ya da kapitalist modernist fikirler, temelde liberal devlet fikirleri, üretimcilik, kalkınmacılık, Avrupa-merkezci sömürgecilik, halihazırda acı çekilen ve küresel solun hayatının onlarca yılını bu hataya kurban eden tüm bu şeyler etrafında örgütleniyor. Şimdi ise diğer tarafta kapitalizmi jakobenleştirmeye, kapitalist moderniteyi ortadan kaldırmaya çalışan, Öcalan'ın demokratik modernite olarak adlandırdığı ademi merkeziyetçi, daha federalist ya da konfederalist, bürokratik olmayan ve anarşist geleneğe çok daha yakın örgütlenme biçimlerini yeniden canlandıran insanlar var. Tabii ki şu anda Rojava'da yaratılmakta ya da yeniden yaratılmakta olan gelenek. Bu bir gelenek, evet, sosyalizm ama çok farklı bir sosyalizm. Devletsiz sosyalizm, Öcalan fikrine dayanan sosyalizm, eski Leninist makinacılık fikri değil ve üretimcilik de değil. Ne yazık ki Bolşevizmin bizi sürüklediği türden bir ekonomizm de değildir. Bu bir alternatiftir. Yeni bir şeydir. Zaten küresel sol olarak tanımlanan çok sayıda insanın hayal gücünü şekillendiriyor. Dolayısıyla küresel solun geleceğine karar verecek olanın, küresel solun bu iki örgütlenme ilkesi arasındaki çatışma olduğunu söyleyebilirim. Yani bir anlamda, eğer bir slogan kullanmak isterseniz; ya Rojava olacak ya da yeniden sosyalist Bulgaristan olacak. Yani bir seçim yapmak zorundasınız ve bence bu seçim son derece önemli ve gidip Rojava'nın ruhunu yeni küresel sola aşılamaya çalışmalıyız.

Abdullah Öcalan'ın 75. doğum gününü geride bıraktık. Öte yandan 25 Mart 2021'den beri kendisinden haber alınamıyor. Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için neler söylemek istersiniz; devam eden kampanya nasıl büyüyebilir?

Bu kampanyanın çok umut verici olduğunu; iyimserliğimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Öcalan'ın felsefesinden, özgürlük sosyolojisi olarak adlandırdığı şeyden büyük ölçüde etkilenmiş biri olarak ama aynı zamanda on yıllardır sol hareketlerin içinde aktif olarak yer alan biri olarak, farklı siyasi bağlamlar arasında çeviri yapabilen bizler için Öcalan'ın bir devrimci olarak önemi ve anlamı konusunda ısrar etmenin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette aynı zamanda bir filozof, bir sosyolog, neredeyse imkânsız bir durumda yazdığı bir dizi kitapla milyonlarca insana içinde bulundukları durumu değiştirmeleri için ilham verebilen ve bugün Rojava'daki belki de en dramatik ve umut verici devrimci, kesinlikle yaygın devrimci harekete ilham veren biri. Ben Kürt Özgürlük Hareketi'nden bahsediyorum. Öcalan, devrimci bir liderden çok daha fazlası. Öcalan aynı zamanda bir filozof, sosyolog, bilim insanı. O aslında bir kucaklayıcıdır. ‘Rêber’ teriminde olduğu gibidir. Kapitalist modernitenin en büyük sorunlarından biri, iktidar fikri ile otorite fikrini kaynaştırmak, bir araya getirmekti. Modern otorite fikri temelde iktidarla özdeştir. Öcalan'ın temsil ettiği şey, dünyanın başlangıcına kadar uzanan, modern öncesi demokratik otorite kavramıdır; bu, çoğaltmak, düzeltmek, kucaklamak, yol göstermek, ilham vermek anlamına gelir. Bana göre Öcalan, güç kullanan modern liderin tam da bu tür demokratik antitezini temsil eden biri. Öcalan başka bir şey uyguluyor. Yol gösteriyor, etkiliyor ve yazılarıyla, ki bugün ya da bu gece söyleyeceğim şey bu, felsefe ve siyasi varoluş biçimini örnekleyen bir konuşma ve yazma biçimi yaratıyor.

Bozulmuş olan birliği yeniden kurmaya çalışıyor ama bunu akıl, ahlak ve duygusal zeka dediği şey arasındaki sözleriyle bir araya getiriyor. Bunu son derece ilham verici bir şekilde yapıyor. Böyle bir insanı sonsuza kadar hapiste tutabilir misiniz? Muhtemelen. Ancak fikirlerinin etkisi, bana sorduğunuz tez kampanyasının nihayetinde başarılı olacağına dair bana büyük bir iyimserlik veriyor. Bu sözler şimdiden o kadar çok insana, o kadar çok farklı kıtaya ilham verdi ki, muhtemelen durdurulamaz hale geldiler. Bu iyi bir yol.

Peki dünyanın sol tarafı ne yapmalı? Entelektüeller, aydınlar, üniversite öğrencileri, akademisyenler, Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için neler yapmalı?

Kullandığınız kelimeyi sevdim. Dünyanın sol tarafı. Evet, bence şu anda tarihin sol tarafına ait olan insanlar, Öcalan'ı özel bir şekilde kutlamalı. Bilirsiniz, hala Google'da terörist diye arattığınızda ya da teziniz için kullandığınız bir şey, Öcalan ismini yazdığınızda, genellikle terörist faaliyetlerle ilgili bir şey ya da onunla ilgili bir şey çıkıyor. Öcalan'ın fikirleri hakkında yeterince şey değişmiyor ama yeterince makale ve deneme de yok. Bence bizim, kendimize solun eleştirel entelektüelleri diyelim ya da her neyse, yapmamız gereken şey daha fazla çeviri yapmak ve yazmak, Öcalan'ın ne hakkında yazdığını anlamaya çalışmak, yazılarını sadece Ortadoğu'da değil, çok ötesinde, bu belirli siyasi bağlamda bu kadar etkili kılan şeyin ne olduğunu anlamaya çalışmak.

Bence bizim yapmamız gereken de bu. Onun fikirleri hakkında yazmak, onun fikirlerine odaklanmak ve yayınlamak. Bu nedenle, birlikte çalıştığım ve ilişkili olduğum yayınevi olan PM Press ile şu ana kadar üç kitabımızı yayınladık. Dialogues With Free Life (Özgür Yaşamla Diyaloglar) yayınladık. The Beyond Power, State And Violance ( Bir Halkı Savunmak) yayınladık. Bunlar İngilizce çevirileri ve Sociology of Freedom (Özgürlük Sosyolojisi).

Bence bunlar, entelektüellerin üzerinde düşünmesi ve fikirlerini geliştirmeye devam etmesi için çok önemli kitaplardan, çok önemli metinlerden bazıları. Son olarak, Öcalan bize Özgürlük Sosyolojisi olarak adlandırdığı yeni bir tür sosyal bilim için çok cesur ve yürekli bir öneri bıraktı. Bence bunu ciddiye almamız gerekiyor. Benzer önerilerin uzun bir tarihi var. Wallerstein'ın tarihsel sosyal bilim fikri vardı. Ondan önce de Fernand Braudel'in inter bilim fikri vardı. Bence Öcalan'ın önerisi muhtemelen en iddialı olanı. Bence bu, neyin doğru ve neyin iyi, neyin doğru ve neyin güzel olduğunun, Öcalan'ın toplumsal özgürlükten bahsettiği ahlaki ve doğal yaşam biçiminin bir parçası olan sosyal bilimin özü haline geldiği, disipliner olmayan hatta anti disipliner sosyal bilim hakkında düşünmemiz gereken bir şey.