ILO: İşçilerin yüzde 71’i aşırı sıcaklara maruz kalıyor

Birleşmiş Milletler pazartesi günü, "şaşırtıcı" sayıda işçinin iklim değişikliği ile ilişkili sağlık risklerine maruz kaldığını ve mevcut düzenlemelerin yeterince koruyucu olmadığı uyarısında bulundu.

BM’ye bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), "İklim Değişikliği Çağında İşyerinde Güvenlik ve Sağlığın Sağlanması" başlıklı raporunda, insan faaliyetlerinin neden olduğu iklim değişikliğinin, dünya genelindeki işçilerin sağlık ve güvenliği üzerinde şimdiden ciddi bir etkiye sahip olduğunu belirtti.

ILO'nun verilerine göre, dünya genelindeki işçilerin yaklaşık %71'i, yani 2,4 milyar kişi, çalışmaları sırasında bir noktada aşırı sıcağa maruz kalmakla yüzyüze bulunuyor. Bu, aşırı sıcakların en belirgin tehditlerden biri olduğunu gösteriyor. 

Rapor, aşırı sıcağa ek olarak, tarım işçileri, yol işçileri, inşaat işçileri ve diğerleri gibi sıcak iklimlerde çalışanların UV ışınları, hava kirliliği, vektör kaynaklı hastalıklar ve zirai kimyasallar gibi çeşitli tehlikelere maruz kaldığını belirtiyor. Yirmi yıl önce bu oran %65,5 olarak kayıtlara geçmişti. 

ILO'ya göre her yıl aşırı sıcağa bağlı yaklaşık 23 milyon iş kazası rapor ediliyor ve bu kazalar yılda yaklaşık 19 bin kişinin hayatına mal oluyor. 

Raporda "Çalışanlar arasında kanser, kardiyovasküler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları, böbrek fonksiyon bozukluğu ve ruh sağlığı sorunları da dahil olmak üzere pek çok sağlık sorununun iklim değişikliği ile bağlantılı olduğu belirtilmektedir" deniliyor. 

Örneğin ILO, dünya çapında 1,6 milyar işçinin her yıl güneşin ultraviyole ışınlarına maruz kaldığını ve her yıl melanom dışı cilt kanserinden 18.960'tan fazla işle ilgili ölüm gerçekleştiğini tahmin ediyor. 

ILO'nun İş Sağlığı ve Güvenliği ekibi başkanı Manal Azzi, "İklim değişikliğinin çalışanlar için halihazırda önemli ek sağlık riskleri yarattığı açıktır" dedi. 

Azzi, "Bu uyarılara kulak vermemiz elzemdir. İş sağlığı ve güvenliği hususları, ister politikalar ister eylemler açısından olsun, iklim değişikliğine verdiğimiz yanıtların ayrılmaz bir parçası olmalıdır" diye belirtti. 

ILO, iklim değişikliğiyle bağlantılı risklerin evrimi ve yoğunlaşmasının, ülkeleri mevcut mevzuatı yeniden değerlendirmeye ya da çalışanların yeterince korunmasını sağlamak için yeni düzenlemeler ve kılavuzlar oluşturmaya zorlayabileceğini düşünüyor.